Økologisektionens formand, Hans Erik Jørgensen, åbner Økologisk Årsmøde i Nibe klokken 10 (Foto: Henrik Bjerregrav)

Økologien samles for første gang efter landbrugsforhandlingerne

Årsmøde for økologer afholdes torsdag den 28. oktober i Nibe. Alle er velkomne på dagen, hvor fokus er på godt økologisk landmandskab og situationen efter den store landbrugsaftale, som nu er landet.

Med landbrugsaftalen er det tydeligt, at den grønne omstilling står for døren, og økologien er en af flere vigtige brikker. Det glæder formand for Økologisektionen Hans Erik Jørgensen, der torsdag den 28. oktober holder årsmøde på Nordjyllands Landbrugsskole.

Med landbrugsaftalen har vi fået cementeret, at økologi er et vigtigt virkemiddel i den grønne omstilling. Det glæder os meget, og vi vil gøre alt for at leve op til forventningerne. Derfor sætter vi også turbo på den faglig udvikling af den økologiske produktionsform, siger Hans Erik Jørgensen.

Det er Landbrug & Fødevarers økologisektors mål, at danske økologer skal blive verdensmestre i udvikling af bæredygtig økologisk produktion. Derfor har Økologisektoren i år søsat en strategi med 38 konkrete mål, der skal sætte skub i den økologiske udvikling og finde løsninger, der gør økologisk produktion endnu mere bæredygtig.

Vi skal sadle om og være klar til forandringer i vores måde at producere fødevarer på. Vi skal bl.a. være mere ressourceeffektive. Vi skal også have mere mangfoldige sædskifter med flere kvælstoffikserende afgrøder, vi skal plante flere træer og binde mere CO2. Det er vigtigt for at reducere vores klimaaftryk og udvikle bæredygtig økologisk produktion, siger Hans Erik Jørgensen.

Det er for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer vigtigt at værne om økologiens troværdig og forbrugernes tillid til de økologiske produkter.

Med de politiske ambitioner om en fordobling af det økologiske areal frem mod 2030 er det enormt vigtigt, at efterspørgslen følger med. Det er ligesom fundamentet for hele den økologiske udvikling, siger Hans Erik Jørgensen.

Fremgang i salg af økologiske fødevarer

Udvikling i detailomsætning af de 5 udvalgte økologiske fødevarekategorier, opgjort i værdi i mio. kr.

Kilde: Danmarks Statistik august 2021

En ny befolkningsundersøgelse fra Landbrug & Fødevarer peger da også på en fortsat stigning i det økologiske forbrug. Når man ser på madtrendsætteres købsadfærd får man et fingerpeg om, hvordan massemarkedet vil agere om nogle år. Undersøgelsen viser at 54 pct. af madtrendsætterne altid eller ofte køber økologi, mens det i dag kun er 37 pct. af befolkningen, der ofte eller altid køber økologi.

Salget af økologiske fødevarer er i fremgang. Særligt i løbet af 2020 steg salget af de økologiske fødevarer, både i henhold til volumen og værdien. Det er i høj grad æg, frugt og grøntsager, der er vækstet, men mejeri er fortsat den største økologiske fødevarekategori, målt i volumen. Hver tredje forbruger angiver at de ofte køber økologiske fødevarer, og det er særligt de økologiske grøntsager, som forbrugerne angiver, at de køber.

 

Se flere grafikker og læs mere om undersøgelsen i vores analyse 

Seneste nyt fra lf.dk