Bred enighed om at finde løsninger på ammoniakudfordringer

Både folketingspolitikere, borgmestre, landmænd og repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer var onsdags den 22/9 2021 enige om, at der er behov for at se med nye øjne på reglerne vedr. husdyrbrug og ammoniakfølsom natur.

Emnet blev drøftet på en mini-konference som blev arrangeret af Landbrug & Fødevarer i samarbejde med Jammerbugt Kommune for at sætte fokus på de udfordringer som både landbrug og kommuner oplever på grund med den gældende ammoniaklovgivning.

Fælles for oplægsholdere og debattører var en enighed om, at det er dybt problematisk, at vi har en lovgivning, som betyder, at landmænd afholder sig fra at lave ny natur af frygt for, at de spænder ben for sig selv og deres fremtidige produktion. På den måde kan det være en kæp i hjulet for ønsket om at udtage arealer til gavn for klima, miljø og biodiversitet. Samtidig var der også et klart ønske om at hjælpe de landmænd, som i dag er låst eller står overfor en afvikling på grund af at deres husdyrproduktion ligger i nærheden af ammoniakfølsom natur.

Der var på konferencen et positivt tilsagn fra de deltagende politikere om at ville se nærmere på mulige løsninger. Konferencen gav også Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer mulighed for i fællesskab på ny at fremføre deres anbefalinger til en modernisering af ammoniakreglerne til gavn for både natur og landbrug.

Konferencen var et aktuelt indspil til de igangværende landbrugsforhandlinger og der vil fra Landbrug & Fødevarers side blive fulgt op på de mange gode konklusioner og tilkendegivelser.

På konferencen deltog blandt andet Zenia Stampe (RV), Erling Bonnesen (V), Borgmester Mogens Gade Jammerbugt Kommuner, Borgmester Per Bach Laursen, Vesthimmerland Kommune, Viceformand Thor Gunner Kofoed, L&F, Landmand Brent Christensen fra Hopballe Mølle og  Landbrugspolitisk seniorrådgiver Thyge Nygaard fra Danmarks Naturfredningsforening

Hele konferencen kan ses ved at klikke her 

LandbrugsAvisen havde en længere reportage fra konferencen, der kan læses her: Landbrugsavisen.dk


Seneste nyt fra lf.dk