CEO Kristian Hundebøll fra DLG (tv.), adm. direktør Anne Lawaetz Arhnung, L&F og fødevareminister Rasmus Prehn med anbefalingerne. Foto: L&F

Den Globale Klima Task Force: Her er 15 forslag, der giver flere globale klimaeffekter

Hvis vi for alvor vil klimakrisen til livs, så skal vi tænke på tværs af landegrænser. Derfor præsenterer fødevareklyngens Globale Klima Task Force nu 15 konkrete anbefalinger, som kan sikre yderligere reduktioner af drivhusgasudledninger på globalt plan.

Genetik fra VikingGenetics i Randers kan reducere udledningen af metan med 33 pct. pr. liter mælk fra indiske malkekøer, og DLG i Fredericia var blandt de første i Europa, der kunne klimadeklarere foder til husdyr. Det er blot to ud af mange eksempler på, hvordan den danske fødevareklynge kan komme til at spille en markant rolle i reduktionen af drivhusgasudledninger på globalt plan.

Efterspørgslen efter klimaløsninger fra den danske fødevareklynge forventes at stige de kommende år på grund af den globale befolkningstilvækst, klimaforandringer og øget behov for en mere bæredygtig fødevareproduktion. Men hvordan kan man udfolde det store potentiale fra danske virksomheder og levere klima- og miljøvenlige løsninger til fødevare- og landbrugsproduktion på verdensplan?

For at få svar på det etablerede Landbrug & Fødevarer i marts 2021 Den Globale Klima Task Force. Task Forcen, der består af repræsentanter fra virksomheder i fødevareklyngen, hvis løsninger allerede er med til at forbedre klimaet globalt, lancerer nu 15 forslag til, hvordan vi kan styrke udviklingen yderligere. Det vil ikke kun gavne klimaet, men også være til gavn for eksportindtægter og antallet af arbejdspladser i hele Danmark.

15 konkrete forslag

- Fødevareklyngen eksporterer allerede i dag produkter og løsninger til hele verden og er involveret i en række samarbejdsprojekter, hvor dansk teknologi, viden og know-how bidrager til en mere bæredygtig produktion – også på globalt plan. Med arbejdet i task forcen har vi forsøgt at blive konkrete på, hvordan vi kan udbrede vores grønne løsninger endnu mere. Anbefalingerne er en håndsrækning til de danske myndigheder om en styrket og fælles klima-, eksport- og udviklingsindsats, der bl.a. sker gennem flere samarbejdsaftaler og projekter i udviklings- og mellemindkomstlande, markedsmodningsprojekter og en styrket eksportfremmeindsats, siger formand for Task Forcen Kristian Hundebøll, CEO i DLG.

De 15 initiativer fra Den Globale Klima Task Force er delt op i fem hovedoverskrifter; Eksportfremme og partnerskaber, EU’s farm to fork strategi, Fødevare- og landbrugsforskning, udvikling og markedsmodning, bedre dokumentation og hurtigere godkendelsesprocesser.

Bevare stærk fødevareklynge

Med anbefalingerne sender fødevarevirksomhederne et politisk signal om, at der er brug for et globalt supplement til målsætningen om en 70 pct. reduktion af Danmarks udledning. 

- Fødevareerhvervet bidrager aktivt til 70 pct-målsætningen, ligesom vi også fortsat knokler for vores ambition om at blive klimaneutrale i 2050. Den Globale Klima Task Force er en yderligere dimension hertil. Det vigtigste er, hvilken forskel det i sidste ende gør for klimaet – ikke bare på Danmarks 4,3 mio. hektar, men globalt. Og der har den danske fødevareklynge potentialet til at gøre meget mere. Men hvis potentialet skal indfries, så er det afgørende, at vi kan bevare en stærk fødevareklynge med en stor landbrugsproduktion i Danmark, der kan bruges som platform til at udvikle endnu flere klimaeffektive og miljøvenlige løsninger, siger Anne Arhnung, adm. Direktør i Landbrug & Fødevarer.

 

Mille Marie Christensen

Seneste nyt fra lf.dk