Formændene for de to organisationer, der sammen har stiftet det nye innovationscenter for Økologisk Landbrug, tv Hans Erik Jørgensen, formand for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer og th Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening. Foto: Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug fejrer åbning onsdag d. 6. oktober

Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer fejrer åbningen af det fælles, nye Innovationscenter for Økologisk Landbrug onsdag den 6. oktober. Centeret skal være centrum for udviklingen af det økologiske landbrug i Danmark og derigennem styrke landbrugets grønne omstilling og Danmarks position som verdens førende økologi-nation. Innovationscentretår til huse i Agro Food Park i Aarhus.

Økologien og landbruget får et helt nyt kraftcenter, når Innovationscenter for Økologisk Landbrug officielt åbner onsdag den 6. oktober i Agro Food Park i det nordlige Aarhus. Det bliver Aarhus’ borgmester, Jacob Bundsgaard (S), der står for at klippe snoren.

Centret er stiftet af Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening og opstår efter, at regeringen og dens støttepartier på finansloven 2021 afsatte økonomiske midler til at udvikle og styrke økologisk landbrug. Centret vil have særligt fokus på at skabe ressourceeffektive og økonomisk robuste økologiske landbrug, der arbejder fremtidssikret med dyrevelfærd, klima, et cirkulært fødevaresystem og naturhensyn.

Kræfterne bag centret er samlet på tværs af landbrugsorganisationen, Landbrug & Fødevarer, og interesseorganisationen Økologisk Landsforening, der hver især bidrager med de landbrugsfaglige medarbejdere, som skal drive projekter, forskning og udvikling i det nyetablerede center.

”Vi ser frem til endelig at kunne komme i gang med arbejdet og forene kræfterne om at understøtte den grønne omstilling i landbruget og den danske, økologiske landbrugsudvikling og konkurrencedygtighed. Og så skal centeret bane vejen for, at Danmark bliver førende inden for økologisk innovation og bæredygtighed, så vi bevarer vores økologiske forspring ind i fremtiden, ” siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

”Med Innovationscenter for Økologisk Landbrug samler vi den ypperste faglighed og viden om økologisk landbrugsproduktion. Vores mål at sikre et fremtidigt vækstpotentiale for økologien og sikre økologiens udvikling, ikke mindst på klimaområdet,” siger Hans Erik Jørgensen, som er formand for Landbrug & Fødevarers Økologisektion.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug nedsatte i juli sin bestyrelse, som består af Per Kølster, formand i Økologisk Landsforening, Hans Erik Jørgensen, formand i Landbrug & Fødevarer Økologi, Helle Borup Friberg, direktør i Økologisk Landsforening og også formand for bestyrelsen, Ejnar Schultz, direktør i SEGES, Tom Heron, direktør for bæredygtighed i NIRAS, Jakob Sehested, centerleder i ICROFS, Lisbeth Frank Hansen, økologikonsulent, Ole Nørby, landmand, Brian Fruergaard Roed, landmand og også næstformand for bestyrelsen. Kirsten Lund, økologichef i Landbrug & Fødevarer er desuden tilknyttet bestyrelsen som fagekspert.

Pressen er velkommen til åbningen af Innovationscenter for Økologisk Landbrug onsdag den 6. oktober kl. 9-12. Her vil der også være et program med spændende indlæg om økologiens fremtid. Pressetilmelding senest mandag den 4. oktober på mail:

Marie Gang Larsen, Landbrug & Fødevarer magl@lf.dk
Vivienne Kallmeyer, Økologisk Landsforening vk@okologi.dk

 


Seneste nyt fra lf.dk