L&F finder ny direktør for Public Affairs & Kommunikation i egne rækker

Andreas Bach Mortensen bliver ny områdedirektør i Landbrug & Fødevarer for ’Public Affairs & Kommunikation.’ Han kommer fra stillingen som chef for Public Affairs samme sted. Det nye område er en del af en større intern rokade og omorganisering.

Som et led i en intern omstrukturering har Landbrug & Fødevarer fundet ny områdedirektør i egne rækker. Det bliver 33-årige Andreas Bach Mortensen, der fremover skal lede området ’Public Affairs & Kommunikation’.

Siden april 2020 har han haft sin faste gang på Axelborg som chef for ’Public Affairs’ og senere også som områdechef for ’Politisk Sekretariat.’ Morten Boje Hviid, direktør for ’Politik, Bæredygtighed & Kommunikation’ siger: "Jeg er selvsagt enormt glad for, at Andreas har takket ja til opgaven. Området bliver helt centralt for vores organisation, og Andreas har for længst bevist sit værd inden for politisk håndværk og ledelse. Nu er en af opgaverne, at L&F’s velrenommerede kommunikationsarbejde i højere grad sammentænkes med den politiske interessevaretagelse – og omvendt. Samtidig skal det digitale mindset være endnu skarpere, når det gælder vores omdømmeindsats og dialog med omverdenen. Det er han den helt rigtige til at stå i spidsen for".

I området er der også fundet to nye afdelingschefer i egne rækker. Nanna Rydal Østergaard bliver kommunikationschef og souschef i området. Julia Fennefoss Vollertsen bliver chef for afdelingen ’Digital, Kampagne & Branding’. Der skal dertil rekrutteres en ny chef for afdelingen ’Public Affairs’.

Andreas Bach Mortensen siger: "Ambitionen er, at vi nu sætter hele L&F’s kommunikationskraft bag vores strategiske prioriteter. Vi skal være endnu mere synlige og innovative, så vi kan skabe størst mulig værdi for vores medlemmer. Det sætter vi nu det helt rigtige ledelseshold til at sikre, og jeg glæder mig til samarbejdet med de mange gode talenter, der allerede er i kommunikationsafdelingen."

Ny organisering skal styrke Axelborg

Omstruktureringen er en del af en intern rokade, hvor der dannes nye områder og afdelinger.

Adm. direktør Merete Juhl siger: ”Nu har jeg været adm. direktør i Landbrug & Fødevarer i en måned, og det er helt tydeligt for mig, at vi har nogle ekstremt kompetente medarbejdere. Det kan ikke gentages nok. Men jeg tror også på, at vi kan øge vores værdiskabelse for medlemmerne ved at genbesøge dele af vores interne organisering. Det er den her rokade et resultat af”.

Foruden området ’Public Affairs & Kommunikation’ er der tale om: Camilla Brehm Suhr bliver områdedirektør for ’Organisation & Ledelse’, hvor man samler afdelingerne ’HR & Organisationsudvikling’ og ’Strategi- & Ledelsessekretariatet’. Sidstnævnte afdeling udvides under fortsat ledelse af Lisbeth Gøtzsche og får fremover også ansvaret for intern kommunikation. Ny chef for ’HR, Kultur & Udvikling’ bliver Louise Black Holberg.

Charlotte Bigum Lynæs bliver områdedirektør for ’Jura og Fonde.’

Morten Nielsen vil, i en nyoprettet stilling som udviklingschef, stå i spidsen for afdelingen 'Foreninger.'

Niels Kenneth Østergaard Scheel bliver særlig rådgiver til ledelsen i landbrugspolitiske spørgsmål inden for primærproduktionen.

Klaus Jørgensen bliver områdedirektør for ’Medlemmer & Branchesekretariater.’

Desuden ændres en række interne referencer, ligesom der oprettes nye branchefællesskaber, der skal samle Landbrug & Fødevarers sektioner, sektorer, brancher og udvalg.

Kontakt

Seneste nyt fra lf.dk