Billede: L&F

PlanteVærket fylder 1 år – det går kun én vej for det plantebaserede marked

Hvor står vi nu, og hvad byder fremtiden på? Det var dagsordenen under gårsdagens State of the Union-konference i PlanteVærket.

Axelborg dannede rammen om den første årlige konference for PlanteVærket. I anledning af et-årsdagen for Planteværkets oprettelse gjorde netværket en status på markedet, på værdikæden og på fremtiden. Og meldingerne er positive.

”Markedet for plantebaserede fødevarer går kun én vej, og det er fremad. Området vokser virkelig lige nu, både herhjemme og i udlandet, og alt peger på, at vækstkurven stiger stejlt de kommende år. Vi ser derfor store muligheder her, både økonomisk, for den grønne dagsorden og for fortsat at kunne brødføde verdens befolkning med sunde kvalitetsfødevarer. Markedet er dog stadig relativt ukendt, og derfor savner mange virksomheder herhjemme mere håndfast viden om, hvordan de bør gebærde sig og tilgå området for at gro og få succes som plantebaseret fødevareproducent. Det er den viden og sparring, vi tilbyder i PlanteVærket,” fortæller Flemming-Nør Pedersen, der er direktør for Medlemmer & Markeder i Landbrug & Fødevarer.

En dag om marker og markeder

Konferencen bød bl.a. på oplæg fra cheføkonom i Landbrug & Fødevarer Martin Brauer, om markedets tiltagende betydning for samfundsøkonomien, der nu udgør 0,5 pct. af BNP. Organisationens analysechef Per Vesterbæk gav herefter et indblik i den stigende interesse fra forbrugeren. 37 pct. af danskerne forventer, at de vil spise mere plantebaseret mad i fremtiden, og siden 2018 er samtlige produktkategorier i det rige plantesortiment vækstet på fødevaremarkedet.

Økologichef Kirsten Lund Jensen vendte desuden områdets økologiske potentiale. Interessen for plantebaseret mad og økologi går ofte hånd i hånd, og derfor kan flere plantebaserede fødevarer blive et springbræt til et mere økologisk forbrug. Tilhørerne fik også et konkret syn på hverdagens betingelser ude hos landmanden, hvor planterådgiver Jacob Dam Nielsen bl.a. delte ud af sine erfaringer om det danske klimas betydning for produktionen.

Sidste oplæg bød på et kig ind i fremtidens innovative løsninger og potentialer for dyrkning hos direktør for SEGES Innovation Lisbeth Henriksen. Senere stod en række af netværkets direktører klar på scenen til at debattere eksportpotentialer og mulighederne for at udvikle og konsolidere Danmark som en førende spiller på markedet.

”Konferencen har budt på masser af værdifuld sparring og vidensdeling på området. Vigtigst af alt har den givet os et klarere billede af, hvor vi står, og hvad der er brug for at fokusere på fremover. Én ting er at producere den plantebaserede mad. En anden ting er at skabe en konkurrencedygtig platform og den nødvendige efterspørgsel på produkterne. Det arbejder vi stadig benhårdt på. Men i dag er vi blevet langt klogere på, hvordan vi kan skabe de ideelle rammer for produktionen af dansk plantebaseret mad,” siger Flemming-Nør Pedersen.

Hvordan kan branchefællesskabet hjælpe din virksomhed?

Planteværket er Landbrug & Fødevarers nye branchefællesskab for virksomheder, der producerer og afsætter til det voksende marked for plantebaseret mad. Netværket blev stiftet med det formål at hjælpe virksomheder ind på det voksende marked og sørge for rådgivning på alt fra produktion og dyrkning til kommunikation, salg og lovgivning.

Landbrug & Fødevarer har arbejdet med planterigets værdikæder i årevis og er rig på både erfaringer og kommercielle relationer. Hele organisationen står parat til at hjælpe med rådgivning indenfor følgende områder:

 • Adgang til stærke business-to-business netværk
 • Adgang til markeds- og forbrugeranalyser
 • Adgang til netværk indenfor både producent- og virksomhedsdelen
 • Adgang til netværk indenfor dagligvarehandlen og foodservice
 • Salgsfremmende markedsindsats både i Danmark og på eksportmarkeder
 • Viden om markedsføring og anprisninger
 • Adgang til Fødevarepartnerskabet for sundhed og klima 
 • Viden om Fødevarelovgivning
 • Adgang til kommunikations-samt kampagneekspertise
 • Synliggørelse af plantesektoren og enkelvirksomheders aktiviteter
 • Koordinering og finansiering af fælles aktiviteter

Lærke Kirstine Lund

Ebbe Korsgaard Andersen

Seneste nyt fra lf.dk