Højesteretsdom går imod landmænd – men præmisser er vigtige for kommende sager

Højesteret gav ikke landmænd og Landbrug & Fødevarer medhold i sagen om gæsteprincippet i forbindelse med kablerne fra Kriegers Flak. L&F beklager afgørelsen, men er tilfreds med at Højesteret slår fast, at vilkåret om at fravige gæsteprincippet ved ekspropriation ikke går videre end nødvendigt i forhold til forsyningshensyn og samfundsøkonomiske hensyn.

Dommen i sagen om kablerne fra havvindmølleparken Kriegers Flak gik imod de fem landmænd, som Landbrug & Fødevarer har ført sagen for.

Højesteret stadfæstede tirsdag dommen fra Vestre Landsret om at gæsteprincippet ikke finder sted i den aktuelle sag.

- Højesteret ændrede desværre ikke resultatet. Det er meget beklageligt for de berørte lodsejere, der gerne lægger jord til infrastrukturprojekter men jo ikke kan spå om fremtidens anvendelsesbehov, siger Charlotte Bigum Lynæs, chefjurist i Landbrug & Fødevarer.

Meget vigtigt i forhold til kommende sager om gæsteprincippet er dog, at Højesteret ikke, som landsretten, finder at gæsteprincippet automatisk fraviges ved alle ekspropriationer.

Dommen slår fast, at vilkåret om at fravige gæsteprincippet ved ekspropriation ikke går videre end nødvendigt i forhold til forsyningshensyn og samfundsøkonomiske hensyn.

- Det er yderst vigtigt i forhold til, at der kan være andre anlæg, hvor gæsteprincippet fortsat kan finde anvendelse. Det er en betydningsfuld ændring af præmisserne i forhold til Vestre Landsrets meget vidtgående afgørelse, siger Charlotte Bigum Lynæs.

Landbrug & Fødevarer vil nu sammen sin advokat vurdere betydningen af en anden sag om gæsteprincippet, som Højesteret også afsagde i dag. Her fastslår retten, at der er en formodning for, at gæsteprincippet ikke finder anvendelse ved beslutninger truffet af offentlige myndigheder. En formodning, der konkret kan fraviges.  

Seneste nyt fra lf.dk