Konference varmede op til vigtigt vandplansarbejde

Et ekstremt vigtigt arbejde med næste generation af vandplaner er lige skudt i gang. Fredag holdt Landbrug & Fødevarer i samarbejde med MF Hans Christian Schmidt konferencen ”Vandplaner på Værksted” på Christiansborg.

Konferencen varmede op til tre vigtige initiativer i forbindelse med vandplanerne, nemlig second opinion på det faglige grundlag, lokalt funderede analyser og marine virkemidler, der blev besluttet med landbrugsaftalen fra oktober måned.

Second opinion i landbrugsaftalen er en uvildig undersøgelse, som forudsætningerne for det faglige grundlag, vandplanerne bygger på, skal igennem. På konferencen var der oplæg, der gennemgik nogle af de væsentligste problemer med fagligheden, og COWI præsenterede en ny analyse, udført for L&F, der beskriver, hvordan vores nabolande forholder sig væsentlig mere lempeligt til blandt andet referenceår og brug af undtagelser i vandplanerne.

Lokalt funderede analyser er en tilgang til vandplanlægning, der tager udgangspunkt i det enkelte vandområdes specifikke udfordringer og løsningsmuligheder. Landbrugsaftalen sætter midler af til at gennemføre analyser i et par vandområder, hvor det skal undersøges, om miljømålene kan nås på andre måder end foreslået i vandplanerne. Men rundt i landet har særligt landboforeningerne allerede taget initiativ til lokale undersøgelser i samarbejde med kommuner og andre interessenter. På konferencen blev erfaringer fra Haderslev Fjord præsenteret.

Blandt de virkemidler, der er oplagte at inddrage i lokale analyser, er de marine, som f.eks. muslingeopdræt, stenrev og udplantning af ålegræs.  På konferencen blev der givet en smagsprøve på mulighederne gennem et oplæg om ålegræs og de enorme gevinster, det giver for både miljø, natur og klima.

I landbrugsaftalen er der afsat midler til yderligere undersøgelser af marine virkemidler. Det er altid værdifuldt at undersøge mere, men effekten af for eksempel ålegræs og muslingeopdræt er allerede så veldokumenteret, at det ikke giver mening at tøve med at tage dem i brug.

Konferencen blev livestreamet, og optagelserne kan findes her sammen med præsentationer og COWI's analyse.

Seneste nyt fra lf.dk