EU indgår handelsaftale med New Zealand

I en tid med stor usikkerhed for den internationale handel er EU nået til enighed med New Zealand om lettelse af handlen. Aftalen kommer på et vigtigt tidspunkt, selv om den ikke forventes at blive skelsættende for danske producenter.

I Landbrug & Fødevarer bakker vi op om fair, balanceret og transparent handel med vores omverden. EU's bilaterale, bæredygtige handelsaftaler er et vigtigt redskab til at opnå dette. Gennem EU’s net af handelsaftaler kan der samtidig sikres respekt for høje standarder for fødevaresikkerhed og plante- og dyresundhed, som den danske fødevareklynge er kendetegnet ved.

EU-Kommissionen har netop nået til enighed med myndighederne i New Zealand om en frihandelsaftale, der også dækker landbrugs- og fødevaresektoren. Aftalen reducerer generelt tolden på et stort antal produktlinjer og reducerer eksisterende handelsbarrierer, mens administrative handelsprocedurer forenkles.

For den danske fødevareklynge vil visse sektorer som mejeri og oksekød næppe opleve konkrete gevinster ved aftalen, der derimod giver øget adgang for newzealandske producenter, mens andre af vores sektorer vil kunne udnytte de forenklede handelsregler eller berøres marginalt. Aftalen illustrerer dermed, at handelsforhandlinger altid er forbundet med varierende fordele og ulemper.

Omvendt er det vigtigt, at EU i en tid med international uro kan skabe rammer for den økonomiske samkvem med ligesindede handelspartnere. Landbrug & Fødevarer håber samtidig, at aftalen kan være trædesten til, at der indgås flere handelsaftaler med positivt aftryk for europæiske fødevareoperatører. 

Aftalen med New Zealand skal først gennemgås juridisk og derefter godkendes af EU-Parlamentet og EU’s medlemsstater, før den kan træde endeligt i kraft.

Seneste nyt fra lf.dk