Fremtidens politiske organisering i Landbrug & Fødevarer er lagt fast

Landbrug & Fødevarers øverste myndighed, Fællesbestyrelsen, har truffet principbeslutning om den nye politiske struktur. Fremover etableres en hovedbestyrelse, et forretningsudvalg og et formandskab, som skal udgøre den politiske base i Landbrug & Fødevarer.

Dermed skabes der en struktur, hvor der ikke længere er særskilte bestyrelser for landmænd og virksomheder, men en samlet politisk organisering.

Den fremtidige hovedbestyrelse bliver på 77 medlemmer, og herfra vælges et forretningsudvalg på 30 medlemmer. Fremtidens formandskab vil som i dag bestå af 6 personer – heraf tre fra landmandssiden og tre fra virksomhedsmedlemmerne i Landbrug & Fødevarer.

Der iværksættes nu et arbejde med at udarbejde de formelle vedtægtsændringer, som skal vedtages af Fællesbestyrelsen i efteråret. På delegeretmødet i november vælges landmandssidens repræsentanter til det kommende forretningsudvalg, ligesom det uændret vil være delegeretmødets opgave at vælge landmændenes formandskandidat til det samlede Landbrug & Fødevarer.

- Vi kan være pavestolte over, at vi nu i Primærbestyrelsen, Virksomhedsbestyrelsen, Fællesbestyrelsen og i Landsformandskredsen har fået enstemmig opbakning til den retning, vi har sat. Det er et stort og meget komplekst arbejde, hvor mange forskellige interesser skal mødes. I vores diskussioner har der været nogle, som mener, ændringerne er for små, og der har været andre, som mener, ændringerne er meget store. Og det er jo naturen ved det kompromis, vi nu står med, siger formand for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard.

Kontakt

Seneste nyt fra lf.dk