Gennembrud i avlsarbejdet vil give højere pattegriseoverlevelse i de kommende år

Overlevelsen for pattegrise skal forbedres, og derfor har afdelingen for Avl & Genetik i Landbrug & Fødevarer arbejdet målrettet på at styrke pattegriseoverlevelsen.

Nu er der fundet en model, som vil betyde, at avlsfremgangen for pattegriseoverlevelsen forventeligt vil medføre 1 procentpoint årlig forbedring i de kommende år, når avlsarbejdet slår igennem på bedrifterne.

"Pattegriseoverlevelsen er en af vores største udfordringer. Det er gået den forkerte vej de seneste år, og det har været skuffende at følge. Derfor har vi arbejdet intenst og målrettet på at vende udviklingen. I dag præsenterer vi en vigtig mileæl inden for pattegriseoverlevelsen. Ethvert avlsarbejde vil tage tid før det har en effekt ude hos produktionsgrisene, men det her arbejde vil føre til en højere overlevelsesrate over tid. Det er og bliver et utrolig vigtigt udviklingspunkt for vores sektor som helhed," siger Christian Fink Hansen, direktør i Landbrug & Fødevarer Sektor for gris.

Den løsning, som Landbrug & Fødevarers Avl & Genetik har fundet, betyder, at sektoren fremover vil arbejde med tre nye egenskaber i DanBreds avlsarbejde. Tidligere har man arbejdet med ét mål. Fremover kigger man på grisens egen genetiske evne til at overleve, soens genetiske evne til at få sine pattegrisene til at overleve og kuldstørrelsen.

Vi får nu tre egenskaber, der vil ændre balancen i det samlede avlsarbejde og påvirke overlevelsesraten positivt. Det styrkede avlsmål kan dog ikke gøre det alene, og derfor vil vi fortsat have fokus på at styrke ledelse og drift af de enkelte besætninger, siger Christian Fink Hansen.

For at kunne finde den rette måde at øge overlevelsen, er der brugt et avanceret computersimuleringsprogram. Programmet simulerer hele avlssystemet lige fra DNA-strengen til antallet af avlsdyr i besætningerne for de tre racer i DanBreds avlsprogram. Simuleringsværktøjet har givet indblik i, hvordan de tre nye egenskaber vil påvirke den samlede avl, men også, hvad der kan forventes for de enkelte egenskaber.

"Uden brug af data og avanceret teknologi, kunne vi ikke nå de her resultater. Det vi præsenterer i dag, vil forventeligt have en stor effekt på sektoren og viser igen, hvorfor dansk griseproduktion er kendt og anerkendt i både Danmark og på de store eksportmarkeder," siger Christian Fink Hansen, direktør i Landbrug & Fødevarer Sektor for gris.

Fakta – Avl og overlevelse

Første del af arbejdet mod mere robuste grise er at hæve overlevelsen blandt pattegrisene. Anden del af arbejdet håndteres i et samarbejde mellem Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG) hos Aarhus Universitet og Avl & Genetik hos L&F, hvor man vil finde en genetisk løsning, der kan forbedre overlevelsen hos små- og slagtegrise. Her betragter man både soens genetik og grisens egen genetik for overlevelse frem til slagtning. QGG’s arbejde er finansieret af Svineafgiftsfonden og har været i gang siden januar 2021.

Christian Fink Hansen

Seneste nyt fra lf.dk