L&F ser potentiale i grøn skattereform

Et bredt politisk flertal har fredag vedtaget en ny skattereform, som blandt andet inkluderer etableringen af en grøn fond. Landbrug & Fødevarer er positive over udsigten til flere investeringer i ny grøn teknologi, men reformen vil også udfordre fødevarevirksomhederne.

En ny skattereform blev præsenteret fredag sammen med en aftale om en stor grøn fond på over 50 mia. kr. Aftalen blev indgået bredt i Folketinget.

Landbrug & Fødevarer ser et potentiale i aftalen, da den kan sikre en klog grøn omstilling, forklarer klimadirektør i Landbrug & Fødevarer, Niels Peter Nørring.

”Med aftalen bliver der mulighed for reel grøn omstilling – også i de sektorer, hvor omstillingen er rigtig svær. Det gælder mange steder i fødevareklyngen. Det vil vi gerne kvittere for,” siger Niels Peter Nørring og fortsætter:

”Det er afgørende, at aftalen er bredt politisk funderet, da det giver vores virksomheder forudsigelighed, når de skal investere i ny grøn teknologi. Samtidig er vi glade for, at det politiske flertal respekterer den aftalte proces og har holdt landbrugets biologiske processer helt ude af aftalen,” siger han.

I reformen nævnes fødevarevirksomhederne og gartnerierne som modtagere af omstillingsstøtte, hvilket kan støtte virksomhederne i den svære konkurrencesituation, som de står i. Ligeledes bliver der i reformen også set på mulighederne for at afgiftsfritage biogas, mens fødevareklyngen er stillet statslige midler i udsigt, der blandt andet skal gå til skovrejsning, udtagning af lavbundsjord, pyrolyse, grøn gas og elektrificering. Det er positivt, pointerer Niels Peter Nørring. Han er dog også klar over, at der nu hviler et stort ansvar på de danske fødevarevirksomheder, som samtidig står i en global konkurrencesituation.

”Vi må desværre også sige, at det her bliver en rigtig hård omgang for de danske fødevarevirksomheder. De får en kæmpe opgave, som fællesskabet nu har placeret på deres skuldre. Omstillingen bliver stærkt udfordrende for fødevarevirksomhederne, som konkurrerer på et globalt marked. Det bliver en stor opgave.” siger Niels Peter Nørring.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til skattereformen?

Kontakt Morten Holm Østergaard, Erhvervspolitisk chef i L&F på moos@lf.dk / +45 31373111

Kontakt

Seneste nyt fra lf.dk