Økologisk sommermøde: Nye tider og faglig udvikling af økologien

På Økologisektionens sommermøde torsdag den 2. juli var der fokus på udvikling af økologien og de store ændringer dansk landbrug står overfor med klimaneutralitet og EU’s nye landbrugsstøtteordninger.

Sommeren lod vente på sig, men stemningen var i top, da Økologisektionen torsdag aften holdt økologisk sommermøde hos Anne og Gert Glob Lassen på Ellinglund ved Silkeborg. Godt 120 økologiske landmænd og rådgivere var mødt op og fulgte med kolde næser og stor interesse rundvisningen på Ellinglund.

En bedrift, hvor udviklingen af økologien er omdrejningspunktet i gårdens mange forskellige aktiviteter. På gården har de 400 køer og 600 hektar jord og eksperimenterer med nye måder at drive landbrug på – bl.a. med holistisk afgræsning, ko/kalv samvær og etablering af skovlandbrug i markfladen.

Formand for Landbrug & Fødevarer Søren Søndergaard deltog i mødet og fulgte rundvisningen med stor begejstring. I sit efterfølgende indlæg om, hvad Landbrug & Fødevarer politisk har særligt fokus på, sagde han:

”Det har været superspændende at se, hvordan man her på Ellingelund gør tingene på en anden måde. Det er vi mange, der kan lade os inspirere af.

Søren Søndergaard takkede også formand for Økologisektionen Hans Erik Jørgensen for deres gode samarbejde i Landbrug & Fødevarer. Særligt pointerede Søren Søndergaard Hans Eriks Jørgensens evne til at sætte økologien på dagsordenen på en god og konstruktiv måde.

Herefter gav Søren Søndergaard de fremmødte økologer en hurtig indflyvning til de mange, store sager, som Landbrug & Fødevarer politisk arbejder med for at skaffe bedst mulige rammevilkår for det samlede danske landbrugserhverv med fokus på tre hovedområder. Klima og CO2-afgifter, kvælstofregulering og EU’s nye landbrugsstøtte med bioordninger (tidligere ecoschemes).

”Der kommer til at blive store forandringer med den grønneste landbrugsreform i nyere tid. Økologi bliver én af de nye bioordninger – men vi arbejder hårdt på, at man skal kunne vælge mere end én bioordning,” sagde Søren Søndergaard.

Hans Erik Jørgensen tog også deltagerne med på en hurtig overflyvning af økologiens aktuelle udfordringer som fx råvareforsyningen og de høje priser, men også økologiens mange styrker i forhold til fremtidens landbrugsproduktion.  

”Vi har en helhedsorienteret tilgang. Vi er rigtig gode til opbygning af jordens frugtbarhed, til at have varierede sædskifter med flerårige afgrøder. Vi har stort fokus på øget selvforsyning, biodiversitet, dyrevelfærd og på at vise forbrugerne, hvad økologien står for ved åbent husarrangementer. Vi bidrager til en bæredygtig fødevareforsyning og arbejdspladser i yderområderne,” sagde Hans Erik Jørgensen.

Hans Erik Jørgensen er overordnet set godt tilfreds med økologiens placering i landbrugsaftalen med fastholdelse af det økologiske arealtilskud frem mod 2030, men udtrykte bl.a. én bekymring.

”Med den nye aftale går vi fra 5-årige tilsagn til 1-årige tilsagn. Her er det vigtigt for økologiens troværdig, at økologien ikke bliver en svingdør,” pointerede Hans Erik Jørgensen.  

Sommermødet blev afsluttet af faglige oplæg om ko-/kalv samvær og holistisk afgræsning, der gav deltagerne et dybere fagligt indblik i, hvordan disse tiltag kan praktiseres.

Se de faglige oplæg her:

Udvikling af ko-kalv systemer, Iben Alber Christiansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Holistisk planlagt afgræsning, Carsten Markussen, ØkologiRådgivning Danmark

Se programmet for mødet her.

Hanne Børsch

Seneste nyt fra lf.dk