Vedvarende energi: "Øg frivilligheden og fasthold fokus på sagsbehandlingstiden"

Med en ny aftale om vedvarende energi er det hensigten at sikre en markant udbygning med vedvarende energikilder både frem mod 2030 og i årene efter. Overordnet er det positivt, siger klimadirektør i Landbrug & Fødevarer, Niels Peter Nørring, der dog efterspørger fokus på frivillighed og de lange sagsbehandlingstider.

Frem mod 2030 og i årene efter skal der ske en markant udbygning af produktionen af landbaseret vedvarende energi. Det er en af ambitionerne bag en af delaftalerne bag ’Danmark kan mere II’, som et bredt flertal i Folketinget i dag indgik.

Aftaleparterne er enige om sikre rammerne, der skal muliggøre en firedobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030. Ambitionerne er gode, men lodsejerne skal med på råd, fremhæver klimadirektør i Landbrug & Fødevarer, Niels Peter Nørring.

”Det er rigtig positivt, at der bliver arbejdet for nogle effektive værktøjer til udbredelsen af landbaseret vedvarende energi. Landbrug & Fødevarer må dog i den henseende også understrege, at det er vigtigt, at etablering af vindmøller og solceller inden for udpegede områder sker med udgangspunkt i frivillighed for de udviklere og lodsejere, der indgår i projekterne,” siger Niels Peter Nørring.

Landbrug & Fødevarer har tidligere peget på det store potentiale ved at producere grøn strøm på lavbundsområder, da det vil stimulere processen for udtagning af lavbundsarealerne, stimulere en optimal arealanvendelse og stimulere produktionen af vedvarende energi.

”Vi er derfor glade for, at aftaleparterne nu er enige i at se på de barrierer, der i dag holder projekter med vedvarende energi på lavbundsjord tilbage,” siger Niels Peter Nørring.

En anden barrierer for projekter med landbaseret produktion af vedvarende energi er de meget lange sagsbehandlingstider, som projekterne risikerer at løbe ind i. Her er der allokeret ressourcer til at holde klagesagsbehandlingstiderne nede.

”Vi er glade for det øgede fokus på klagebehandlingstiderne, men vi så samtidig gerne, at aftaleparterne holder hinanden oppe på, at man også holder øje med, om der sikres tilstrækkelig fremdrift i behandlingerne af klager frem mod 2027, så der hurtigt kan iværksættes yderligere initiativer efter 2026, hvis der stadig er udfordringer med sagsbehandlingstiderne,” siger Niels Peter Nørring.

Niels Peter Nørring

Seneste nyt fra lf.dk