Billede: Landbrug & Fødevarer

Kvægformand: Vi skal tage ansvar og være proaktive

På Kvægkongres 2022 opfordrede formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Christian Lund, danske kvægproducenter til at fortsætte innovationen, hjælpe hinanden og holde fast i positiviteten trods voldsomt stigende priser på råvarer.

"Vi har ALDRIG oplevet de priser, der er lige nu. Hverken på vores produkter eller på råvarerne. Så vi skal finde den fornuftige husmor-tilgang frem. Vi skal udnytte muligheden til at afdrage på gælden, til at optimere og til at øge robustheden. Og vi skal lave investeringer, der forbedrer nulpunktet og afkastningsgraden. Så hold nu fast i positiviteten. Tro på det. Og ikke mindst - hjælp hinanden. Det bliver vi kun bedre af."

Sådan sagde Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, da han sammen med Ida Storm, sektordirektør, Kvæg, indledte Kvægkongres 2022 i Herning Kongrescenter.

Deres beretning kredsede om de fire pejlemærker; Konkurrencedygtige kvægbrug, bæredygtig udvikling i kvægklyngen, sundhed og velfærd og en stærk samfundskontrakt. Det er de fire hjørnesten i den udviklingsstrategi for kvægsektoren der blev lanceret i 2021.

"Vi er glade for at kunne sige, at vi i fællesskab har skabt resultater inden for alle pejlemærker," sagde Ida Storm.

"Der ER gode muligheder for at skabe en god forretning i vores branche. RIGTIG mange klarer sig RIGTIG godt. De foreløbige driftsresultater for 2021 viser en stor fremgang i forhold til 2020. I gør det fremragende, kolleger! Og det vil jeg gerne rose jer for," supplerede Christian Lund.

I beretningen, som 1500 deltagere i kvægkongressen overværede, kom Christian Lund og Ida Storm også ind på den landbrugsaftale, som et bredt flertal i folketinget indgik i efteråret 2021.

"Sidste år landede politikerne en bred landbrugsaftale, hvilket selvfølgelig er positivt. Men den har en lang række konsekvenser for os – derfor har vi taget arbejdshandskerne på. Vi ser mulighederne og gør, hvad vi kan inden for rammerne. Det er vigtigt, at vi tager ansvar og er proaktive i stedet for at læne os tilbage med korslagte arme. Det forsvinder udfordringerne altså ikke af," sagde Christian Lund.

At bæredygtighed og klima fylder meget i kvægbranchen fremgik også tydeligt af beretningen, hvor kritikken af at produktion af kød og mejeriprodukter udgør en stor klimabelastning, blev kommenteret.

"Udenfor landbruget er koen for mange blevet et symbol på klimabelastning. De har fokus på worst-case scenarier, hvor det forudsættes, at hvert eneste ekstra kilo oksekød, som fremtidens forbrugere efterspørger, bliver produceret på den mindst klimaeffektive måde. Faktum er, at vi i Danmark har en utroligt klimaeffektiv produktion. Siden 1990 har vi reduceret antallet af malkekøer med 25 %, og samtidig produceret 20 % mere mælk. Det betyder, at udledningen af enterisk metan - kobøvser - per liter mælk, er faldet med 20 %. Det har vi opnået uden specifikt at fokusere på klimaet. Tænk så, hvad vi kan nå, når vi også begynder at optimere efter en klimaeffektiv produktion," sagde Ida Storm.

Og så var der ros til kvægproducenterne der har knoklet for at nå målsætningen om, at der ikke må aflives kalve fra udgangen af 2021. En ambitiøs målsætning som branchen selv satte i 2018.

"I år er der kun aflivet få jersey tyrekalve – og herfra skal der lyde en kæmpe ros til alle jer derude for at efterleve det her stop, der på alle måder giver mening. Beregninger fra 2020 viser, at vi importerer 20.000 tons oksekød mere, end vi eksporterer. De 20.000 tons vil vi da meget hellere producere selv. Hvis kalvene kan blive herhjemme og blive til godt dansk kød, så kan vi udnytte potentialet. Vi vil fortsætte med at udvikle dansk kalve- og oksekødsproduktionen, så det bliver danske forbrugeres foretrukne valg. Og et godt valg i forhold til både dyrevelfærd og bæredygtighed", sagde kvægformanden, der sluttede beretningen med følgende ord:

"Lad os fortsætte innovationen, de nye markeder, de skæve idéer og de store drømme. Og husk: Det er lettere at forudsige fremtiden, når man selv skaber den."

Seneste nyt fra lf.dk