Billede: Naturmødet

L&F vil bygge bro med naturen til årets Naturmøde

Landbrug & Fødevarer deltager i det årlige Naturmøde i Hirtshals for blandt andet at diskutere fremtidens løsninger for det gode samspil mellem landbrugslandet og naturen omkring.

Landmændene er nogle af de vigtigste partnere, når det gælder udvikling og pleje af den danske natur. Landbrug & Fødevarer deltager derfor i flere debatter fordi en stor del af Danmarks naturområder ejes eller plejes af landmændene.

Fra torsdag til lørdag mødes eksperter, miljøpolitikere, repræsentanter for grønne organisationer, landbruget og andre naturinteresserede til faglige og politiske debatter om naturens tilstand, og hvordan vi sikrer og udvikler den. Og landbruget skal være en del af løsningen, mener viceformand Lone Andersen, Landbrug & Fødevarer.

"Naturmødet er vigtigt. Og for L&F er det særligt vigtigt, at de tiltag der skal gøres på mødet, er frivillige og med positive incitamenter. Danmark skal forblive et landbrugsland der producerer og udvikler sunde og klimavenlige fødevarer i pagt med, at den lille natur omkring landbrugslandet forbedres og der værnes om store sammenhængene naturområder."

Naturmødet kan betegnes som en pendant til Folkemødet på Bornholm, men på Naturmødet handler det om natur- og miljøspørgsmål. Landbruget fylder rigtig meget i Danmark og der er stærke kræfter og et stort pres på, at der generelt kommer mere natur. L&F er enig i, at der skal gøres mere for naturen og at det skal ske på en måde, så der også fremover er plads til et moderne og konkurrencedygtig landbrugserhverv. Det mener Lone Andersen, at Landbrug & Fødevarer skal være med til at forklare og forsvare på naturmødet.

"Jeg regner med at vi gør os nyttige og konstruktive til debatterne og viser, at vi er en del af stor del af løsningen på klima og biodiversitets-krisen. Vi håber på, at vi får en god snak med alle de organisationer der er deroppe og som vi arbejder sammen med på kryds og tværs og måske får og indgår i nye alliancer."

Lone Andersen får på Naturmødet blandt andre selskab af sin viceformandskollega Thor Gunnar Kofoed, ligesom de lokale landbo- og familielandbrugsforeninger er på plads i Hirtshals.

Seneste nyt fra lf.dk