Billede: L&F

Landbrugets Samfundspris går til landmand der bringer land og by tættere sammen

En oplevelsesplads om landbrug for lokale børn, landbrugspraktik for unge med udfordringer og 63 kilometer blomster i vejkanten. Landmand Anders Ørts fra Holstebro modtager Landbrugets Samfundspris for sit store sociale engagement i lokalområdet og for at skabe en tæt kontakt mellem landbruget og det omgivende samfund.

Anders Ørts har de sidste otte år været i bestyrelsen for Holstebro Struer Landboforening, hvor han uden sammenligning har været drivkraften bag initiativer der henvender sig til det omgivne samfund. Han har evnen til at tænke hele vores erhverv.

Sådan står der i indstillingen af Anders Ørts til Landbrugets Samfundspris, som han netop har modtaget til Landbrug & Fødevarers delegeretmøde 2022.

Landbrugets Samfundspris er en pris, som Landbrug & Fødevarer har stiftet for at hylde medlemmer, der er med til at dyrke og styrke sammenhængskraften. Det er griseproducent Anders Ørts i høj grad.

Han er en af initiativtagerne til Landbrugets Oplevelsesplads ved Måbjerg Kirke, hvor en gruppe af landmænd årligt giver tusinde børn fra nærliggende skoler og institutioner en stor oplevelse. Han laver desuden arrangementer for skolekontaktlærere og er en af drivkræfterne bag arrangementet ”Landbruget kommer til byen”.

Han har også sikret, at der bliver sået faunastriber i Holstebro og Struer Kommuner og var en af initiativtagerne til at få sået 63 kilometer blomsterstriber ved vejkanterne.

Anders og hans familie tager desuden et stort socialt ansvar. De er aktive i arbejdet omkring KFUM og KFUK´s arbejde i lokalområdet og har haft unge med udfordringer i skolen i praktikophold på gården.

Og det er netop det store engagement i lokalområdet og de mange initiativer, som Anders Ørts sætter i gang, der har fået juryen til enstemmigt at vælge Anders Ørts som vinder af Landbrugets Samfundspris.

- På min egen blok stod stikordene rørende, kobler by og land og planter mere end blomster. Det er for sjældent, at en voksen mand bliver kaldt en blomst. Men med alt det du planter omkring dig, vil jeg alligevel tillade mig at kalde dig for en blomst. Endda den smukkeste af dem alle i år. For du har plantet så meget for andre – og i andres sjæl, at du er noget større. Nemlig en ildsjæl, siger Christian Degn, journalist og formand for juryen.

Prisvinderen selv er rørt over at modtage prisen.

- Jeg er meget beæret over at være indstillet til og vinde prisen. Men det er vigtigt for mig at sige, at jeg ikke er supermand. Vi er en hel hær i Holstebro-Struer Landboforening der arbejder med samfundskontakt.

- Der er mange mennesker som i dag ikke har kontakt til landbruget. Derfor er det vigtigt, at vi får vist børn og unge, hvordan et moderne landbrug ser ud. Vi tror på, at det gør en forskel og giver en større forståelsen for landbruget. Derfor er dialogen med vores naboer så vigtig, siger Anders Ørts.

Seneste nyt fra lf.dk