Andelsselskaber samarbejder om grøn gødning

De danske andelsselskaber DLG, Arla, Danish Crown og Danish Agro har kastet sig ud i et nyt projekt, hvor de sammen har oprettet selskabet Green Fertilizer Danmark. Formålet med det nye selskab er at undersøge muligheden for produktion af dansk handelsgødning, som er lavet på grøn ammoniak fra vindmøllestrøm.

Når handelsgødning produceres på grøn ammoniak, er det langt mere bæredygtigt end konventionel gødning, som er produceret på fossile brændsler.

Green Fertilizer Danmark skal arbejde på at undersøge om det er muligt at få igangsat produktion af bæredygtig gødning på dansk jord. Potentialet i projektet er stort, hvilket betyder, at man vil kunne gøre en stor forskel for den grønne omstilling. Benyttes der gødning, som er produceret af grøn ammoniak fra vindmøllestrøm, vil man på sigt kunne reducere udledningen fra handelsgødning på omkring 750.000 tons CO2.

Det hænger sammen med den forandring, som det danske landbrug netop er i gang med. Det danske landbrug har en ambition, der lyder, at landbruget skal være klimaneutralt i 2050. For at nå målet, skal der tænkes i nye baner og det er, hvad de danske andelsselskaber har gjort.

”Der går ikke en dag uden nye innovative klimaløsninger fra den danske fødevareklynge. Biogas, pyrolyse, præcisionsteknologi og planteforædling. Og i dag et nyt vigtigt gødningsinitiativ fra de fire landmandsejede andelsselskaber Danish Crown, Arla, Danish Agro og DLG. Bliver en gødningsfabrik en realitet, hvor man benytter vindmøllestrømme til produktion, vil man på sigt kunne reducere udledningen på 750.000 tons CO2. Vi kan kun være stolte af, at vi er et erhverv, der tager initiativ både i forhold til klima og dansk produktion”, siger Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.

I løbet af det næste stykke tid skal det nye selskab foretage forskellige forundersøgelser, som skal bidrage til beslutningsgrundlaget for eventuelle gødningsfabrikker. De er først klar med endelig melding om 9-12 måneder ift. rammerne omkring en eventuel dansk produktion af bæredygtig gødning.

Gødning er altafgørende for det danske landbrug og produktionen af fødevarer. På nuværende tidspunkt importerer Danmark en del af den handelsgødning, som der benyttes i landbruget. Produceres der gødning med grøn ammoniak fra vindmøllestrøm, vil man i Danmark på sigt blive selvforsynende. Der kan derfor også ændres i forholdet mellem import og eksport af gødning. Danmark vil kunne bidrage med en eksportvare samtidig med, at der vil være en sikker og stabil adgang til gødning.

Seneste nyt fra lf.dk