Foto: Colourbox

Prisen for drikkevandsplan bliver ikke under 20 milliarder

Et forbud mod brug af pesticider på 200.000 hektar landbrugsjord vil koste mindst 20 milliarder kr. i erstatning til de berørte lodsejere.

Det vurderer Landbrug & Fødevarer på baggrund af de beløb, landmænd er tilkendt i erstatning, hvor kommuner har nedlagt forbud mod at landbrugsarealer sprøjtes. Det er de samme restriktioner, som S, SF, RV, EL og Alternativet vil gennemføre på 200.000 hektar.

Der har det seneste år været afgjort flere sager om erstatningens størrelse. Den er i alle tilfælde landet på 100.000 til 110.000 kr. pr hektar.

- De 20 milliarder er et konservativt estimat. Vil man lave påbud på noget af den bedste landbrugsjord, så bliver regningen højere, siger Søren Søndergaard, formand for Landbrug & Fødevarer.

Estimatet er beregnet med udgangspunkt i Finanstilsynets vejledende jordpris til værdiansættelse af landbrugsjord og de faktiske jordpriser opgjort af Danmarks Statistik. For hele Danmark ligger den på knapt 150.000 kr. Men der handles også landbrugsjord til 225.000 kr.

- Dertil kan forslaget have afledte effekter, der fører til at erstatningen må blive større. Hvis en væsentlig del af arealet hos en bedrift ikke kan drives længere, så kan det være meget afgørende for om de øvrige dele af virksomheden, for eksempel dyreholdet, er rentabelt. I så fald vil erstatningsbehovet stige markant, siger Søren Søndergaard.

Forslaget vil få store negative konsekvenser for landbruget og fødevareindustrien. Det vil føre til konkurser og tabte arbejdspladser i landdistrikter.

- Indgrebet, som ikke er nødvendigt ifølge Miljøministeriets vurderinger og førende eksperter, er endnu et tillidsbrud fra regeringen oveni kravet om en CO2-afgift på landbrugets biologiske processer. Samlet set er det et lammende og dybt useriøst slag mod de danske landmænd og landdistrikterne, siger Søren Søndergaard.

 

 

Seneste nyt fra lf.dk