Ekstra energiregning på 20 mia. kr. til landbrug og fødevareindustri – L&F efterlyser politisk handling

Landmænd og fødevarevirksomheder i Danmark får i 2022 en merudgift til energi på knapt 20 mia. kr. Det viser nye beregninger fra Landbrug & Fødevarer.

I perioden fra 2014-2019 var udgifterne til energi i landbrugs- og fødevaresektoren i gennemsnit på 7 mia. kr., mens der i år er udsigt til en samlet regning på 27. mia. kr.

Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer, beklager på den baggrund, at regeringen ikke i sit energiudspil har større fokus på energiudfordringerne for blandt de hårdt ramte virksomheder i landbrugs- og fødevaresektoren.

- Vi står foran en meget alvorlig energikrise, og det er særdeles voldsomme ekstra omkostninger. I første omgang er det afgørende vigtigt, at indefrysningen af energiudgifter, som regeringen lægger op til, ikke kun gælder borgere men også virksomheder. Store som små, for alle rammes af krisen, siger Flemming Nør-Pedersen og fortsætter:

- Problemerne har dog en størrelsesorden, hvor der er behov for langt mere, for at sikre at virksomhederne inden for fødevare- og landbrugssektoren kan komme helskindet igennem og fortsætte driften. Jeg forventer derfor, at dette kun er et første skridt, og at regeringen vil følge op med flere tiltag for at lette konsekvenserne.

Konkurrenceevne skal bevares

Han peger på, at det er centralt, at danske virksomheders konkurrenceevne ikke forringes:

- Vi anmoder ikke om en særlig hjælp, men det er meget væsentligt, at vi ikke stilles ringere, end vores konkurrenter i eksempelvis Tyskland og Holland. Derfor er det vigtigt, at regeringen har fingeren på pulsen i forhold til nationale støttepakker i andre lande.

Flemming Nør-Pedersen er stærkt bekymret for forsyningssikkerheden over vinteren, og opfordrer til myndighederne hurtigst muligt hjælper vores virksomheder, der ønsker at skifte til andre energialternativer, at fremskynde udbygningen af biogasproduktionen, samt sikre en hurtigere udbetaling fra Erhvervspuljen.

 - Lige nu er det allermest afgørende, at vi får virksomhederne bragt helskindet gennem de kommende vintermåneder. Jeg frygter konsekvenserne ude i fødevare- og landbrugsvirksomhederne, hvis vi kommer til at opleve decideret mangel på energi og strømsvigt. Derfor vurderer jeg også, at en sikring af tilstrækkelig el-backup er en meget vigtig ting på kort og mellemlangt sigt, siger Flemming Nør-Pedersen.

 

Seneste nyt fra lf.dk