Fødevarevirksomheder klar til at løfte kæmpe emballageopgave fra de danske husholdninger

Virksomhederne i det danske fødevareerhverv tager ansvar for genanvendelse og fortsætter arbejdet med at udvikle mere bæredygtige emballager. Der skal skæres ned på forbruget af emballage, og den, der bruges, skal i så høj grad som muligt bestå af genanvendelige materialer. Mere skal kunne recirkuleres eller genanvendes. Det skal komme miljøet og klimaet til gavn.

En bred politisk aftale om den danske implementering af EU's emballagedirektiv giver alle virksomheder i 2025 ansvaret for affaldsbehandlingen af den emballage, de anvender til deres produkter. Ansvaret ligger i dag hos kommunerne, men med den nye aftales flyttes opgaven, til en værdi af omkring 2,3 milliarder kroner årligt, over til virksomhederne. Det betyder samtidig, at de danske husholdninger hver især får reduceret deres årlige affaldsgebyr med ca. 600 kroner, fordi virksomhederne overtager ansvaret.

Virksomheder vil løse opgaven i fællesskab

For at komme i mål med den store, vigtige opgave etablerer erhvervsorganisationerne Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri og Dansk Erhverv og dagligvarehandlen/mærkevareleverandørerne i form af Dagsam nu i fællesskab VANA – Dansk Emballageansvar, som skal kunne varetage producenternes ansvar.

VANA vil – på vegne af producenterne - sikre indsamling, sortering og genanvendelse af emballage fra de danske husholdninger. I praksis vil det stadig være kommunerne, der mod betaling fra virksomhederne, står for at afhente affaldet, og i fællesskab sikrer virksomhederne, via den kollektive ordning, den videre sortering og genanvendelse.

Fødevarevirksomhederne har en stor opgave – i samarbejde med forbrugerne

Landbrug & Fødevarer, som er brancheorganisation for de danske fødevarevirksomheder, skønner, at over halvdelen af danskernes husholdningsaffald er emballage fra fødevarer.

- Landbrug & Fødevarer ser indsatsen som endnu en del af vores arbejde for endnu mere bæredygtighed i den danske fødevareklynge. Sammen med de øvrige erhvervsorganisationer og vores medlemsvirksomheder i fødevarebranchen er vi klar til at tage det ansvar, der følger med, siger direktør i Landbrug & Fødevarer, Flemming Nør-Pedersen.

Virksomhederne tager altså opgaven på sig. Flemming Nør-Pedersen kommer samtidig med en vigtig appel:

- Vi får brug for alle danskeres hjælp! Det er ude hos hver enkelt af os, sorteringen og genanvendelse skal foregå. Som organisationer og virksomheder har vi brug for et samarbejde med forbrugerne, så vi som samfund kan få den bedste og mest bæredygtige genanvendelse af emballagerne, siger Flemming Nør-Pedersen.

- Lige som vi de seneste år er lykkedes med at få mange danskere til at hjælpe med at stoppe madspild, så skal vi sammen i gang med at stoppe emballagespild, siger han.

Fødevarevirksomheder arbejder målrettet med bæredygtig emballage

Fødevarevirksomhederne har de seneste år taget mange konkrete skridt i forhold til at forbedre den emballage, de bruger, i en mere bæredygtig retning.

- Jeg er sikker på, at det udvidede producentansvar sætter yderligere skub i arbejdet, blandt andet fordi virksomhederne nu kan gå sammen om nye, fælles løsninger, siger Flemming Nør-Pedersen.

Virksomhederne arbejder også allerede med at reducere emballageforbruget. Men bæredygtighedsarbejdet på emballageområdet handler også om - sammen med emballageleverandører - at udvikle helt nye typer emballage, der kan beskytte den pågældende fødevare og ikke går på kompromis med fødevaresikkerheden, samtidig med at emballagen kan recirkuleres og genanvendes.

- Der er ingen tvivl om, at den nye aftale stiller store krav til virksomhederne og kommer til at sætte fart på innovation og nytænkning inden for emballage. Her har vi brug for den innovative, danske tilgang, hvor vi løser udfordringer i samarbejde, siger Flemming Nør-Pedersen.

Fakta: Det udvidede producentansvar og den politiske aftale

  • Det udvidede producentansvar for emballage er et EU-krav og skal være indført i alle medlemslande senest 1. januar 2025.
  • Producentansvaret betyder, at landets virksomheder fremover skal betale for håndtering og genanvendelse af affaldet fra den emballage, de sender i omløb.
  • Aftalen har som princip, at jo mere emballageaffald, en virksomhed sender på markedet, jo større regning får virksomheden. Omvendt vil en reduktion i emballageforbruget samt mere miljørigtig emballage, der kan genbruges eller genanvendes, betyde en mindre regning.
  • Som en del af producentansvaret etableres kollektive ordninger, som på vegne af producenterne forestår de administrative og praktiske opgaver med at håndtere og genanvende emballagen.
  • VANA – Dansk emballageansvar er oprettet af Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri og Dansk Erhverv og Dagsam, og virksomheder kan mod betaling tilslutte sig ordningen, som vil sikre efterlevelse af de nye krav.

Kontakt: Landbrug & Fødevarer Pressevagt: tlf 33 39 45 20.

Seneste nyt fra lf.dk