Krig og krise kalder på fleksible myndigheder

Mange virksomheder befinder sig lige nu i en svær situation, da kravene for at kunne stille produktionen væk fra gas er strikse og rigide. Det er ikke acceptabelt. Myndighederne må vise fleksibilitet i en helt ekstraordinær situation.

Ruslands vanvittige krig i Ukraine rammer selvsagt først og fremmest det ukrainske folk.

Men hele verden påvirkes af krigen.

I Danmark handler den umiddelbare bekymring i høj grad om, hvorvidt der fortsat vil komme russisk naturgas til brug for private forbrugere og virksomheder.

Derfor er en række danske virksomheder, blandt andet indenfor landbrugs- og fødevaresektoren, lige nu i færd med at stille om fra gas til andre fossile brændstoffer.

Det gavner ikke blot virksomhederne, der får sikkerhed for at kunne fortsætte produktionen, men hele samfundet, hvor arbejdspladser sikres.

Det er ikke den ideelle løsning at gå fra én fossil energiform til en anden, men lige nu er frigørelsen fra russisk gas det muliges kunst.

Med mindre gasforbrug i virksomhederne bliver der også bedre mulighed for at fylde lagrene op, så risikoen for at private rammes ved et stop for gas bliver mindre. Det er altså i høj grad en samfundsinteresse, at virksomhederne kommer væk fra gas.

Uacceptabelt limbo

Derfor er det også uacceptabelt, at virksomhederne lige nu befinder sig i et limbo, fordi der fra Miljøstyrelsen stilles meget strikse og rigide krav i forhold til at få den miljøgodkendelse, som er nødvendig for at kunne droppe Putins gas.

Vi ser mange virksomheder, som i marts måned igangsatte processen med at få en miljøgodkendelse, men hvor flere af virksomhederne end ikke har kunne levere en ansøgning, som lever op til Miljøstyrelsens krav, det vil sige, de er i gang på femte måned. Først når de har afleveret ansøgningen kan Miljøstyrelsen så begynde sagsbehandlingen, som må forventes at tage op mod 1½ måned, hvis de vel og mærke lever op til deres egne krav.

I den tid er der ikke mulighed for at komme videre. Skal virksomhederne have en chance for at være klar til en gasfri produktion til vinter, så skal der handles hurtigt.

Vi har et land med fokus på ordentlighed og grundighed i forvaltningen, og vi har vænnet os til, at ting tager tid.

Men en situation, hvor både virksomheder og hele almindelige borgere med rette kan frygte at mangle energi til vinter, er jo helt ekstraordinær. Vi har ikke set noget lignende siden energikrisen i 1970’erne.

Det kalder på fleksibilitet og hurtig handling hos myndighederne. Det kan sagtens ske, uden at der gås på kompromis med den gode forvaltning.

Det skylder man både virksomhederne og de danske gasforbrugere.

Indlægget har været bragt i Sjællandske Medier 8. september.

 

Seneste nyt fra lf.dk