Et naturgenopretningsprojekt i Tinglev Mose har medført, at tilgrænsende marker er forsumpet. Det har ført til en langvarig sag mellem en landmand og Aabenraa Kommune. Nu har retten mangedoblet landmandens erstatning. Foto: Landbrugsmedierne.

L&F vinder principsag: Landmand får erstatning forhøjet fra 4.000 kr. til over 270.000 kr.

En landmand fra Bjerndrup ved Tinglev får mangedoblet erstatningen for den skade, et kommunalt naturgenopretningsprojekt har påført hans marker.

Det har retten i Sønderborg afgjort onsdag i en markant sejr, hvor kommunen havde indbragt landmanden for domstolene.

Markerne, som ligger op til Tinglev Mose, er forsumpet som følge af projektet, der startede helt tilbage i 1999.

Overtaksationskommissionen vurderede i 2017, at erstatningssummen skulle være på knapt 94.000 kr. inklusive omkostninger og renter. Den afgørelse var Aabenraa Kommune ikke tilfreds med, og stævnede landmanden for at få tilbagebetalt beløbet på nær 4.000 kr.

Kommunen mente kun, at 0.1 hektar var påvirket af projektet og tilbød en erstatning på kr. 4.000, svarende til en hektarpris på kr. 40.000. Men retten er enig med L&F i, at hele 6,5 hektarer påvirkes.

Landmand frifindes

Men nu skal kommunen altså i stedet betale mere end 270.000 kr., da landmanden frifindes, og kommunen yderligere skal betale 180.000 kr. Samtidig tillægges L&F sagsomkostninger for mere end 140.000 bl.a. for det omfattende arbejde med at gennemføre syn- og skøn.

Charlotte Bigum Lynæs, områdedirektør for Jura & Fonde i Landbrug & Fødevarer siger om afgørelsen:

- Vi er yderst tilfredse med dommen. Det har sin konsekvens, hvis man igangsætter så store genopretningsprojekter. Og det har sin pris for vores medlemmer, hvis man ikke vurderer arealpåvirkningen og dermed erstatningsgrundlaget korrekt. Det har været en tung sag at løfte teknisk og fagligt, og det er ærgerligt, at kommunen vælger en tilgang, så der skal bruges så mange ressourcer, siger hun.

For L&F var det principielt at få rettens ord for, at man ikke kan regne med forsimplede koter for påvirkning, men må forholde sig til de faktiske realiteter i marken.

- Afgørelser skal selvfølgelig baseres på de reelt tilstedeværende forhold. Det er jeg meget glad for, at retten ser på samme måde. Det er en klar dom med stor betydning for tilsvarende sager, siger Charlotte Bigum Lynæs.

Faglighed og samarbejde

Også hos Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer er der tilfredshed med dommen.

- Jeg er på landmandens vegne meget glad for afgørelsen. Dermed er der forhåbentlig sat punktum for en sag, der har varet alt for længe. Den var for Overtaksationskommissionen helt tilbage i 2017. Det er et urimeligt langt forløb, siger Lone Andersen og fortsætter:

- Vi ser desværre rigtig mange sager, hvor landmænd kommer i klemme på grund af kommunal forvaltning, eller hvor kommunerne forsøger at spise lodsejere af med helt uantagelige erstatningstilbud, som slet ikke modsvarer tabet. Men dommen i den aktuelle sag viser heldigvis også, at vi med faglighed og samarbejde kan få de rigtige resultater. I den forbindelse vil jeg gerne rette en særlig tak til Britt Bjerre Paulsen fra LandboSyd, der har ydet en kæmpe indsats i hele sagsforløbet, og advokat Flemming Elbæk, der har ført sagen for Landbrug & Fødevarer.

Seneste nyt fra lf.dk