Landbrug & Fødevarer: ”Tilslutningsaftale er en vigtig milepæl for Power to X-teknologien”

Aftalen mellem HØST PtX Esbjerg og Energinet er et vigtigt skridt i forløsningen af Power to X-teknologiens grønne potentiale, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

En tilslutningsaftale mellem HØST PtX Esbjerg og Energinet er godt nyt for den danske energiproduktion og for den grønne omstilling af dansk landbrug.

Tilslutningsaftalen er et vigtigt skridt mod produktionen af grøn gødning, siger Niels Peter Nørring, Klimadirektør i Landbrug & Fødevarer. 

”Nettilslutningen af HØSTs ammoniakanlæg i Esbjerg er en vigtig milepæl på vejen mod en sikker grøn gødningsproduktion i Danmark. En grøn gødningsproduktion kan give en global reduktion i udledningen af CO2 på ikke mindre end 1 mio. ton, og gødningen vil samtidig være en efterspurgt eksportvare. Vi skal sikre, at vi nu skaber de nødvendige incitamenter for, at projektet her og mange andre PtX-projekter, der kan bidrage til omstilling i landbrugssektoren og samfundet generelt, realiseres. Det gælder i særdeleshed indretningen af omkostningsægte og transparente tariffer,” siger Niels Peter Nørring.  

Aftalen betyder, at Power to X-anlægget i Esbjerg vil blive koblet på elnettet for at kunne modtage el, men anlægget vil samtidig fungere som ’buffer’ eller lager, der kan levere eller frigive overskydende strøm-kapacitet tilbage til nettet, når der er mangel på strøm fra vedvarende energikilder.

HØST PtX-anlægget skal ved hjælp af sol- og vindenergi producere grøn ammoniak, som er et grønnere alternativ til de fossile brændstoffer. Den grønne ammoniak kan blandt andet bruges til produktion af grøn gødning, som virksomheden Green Fertilizer Denmark kortlægger de danske muligheder for en produktion af. Green Fertilizer Denmark er et samarbejde mellem andelsselskaberne DLG, Arla, Danish Crown og Danish Agro.

Seneste nyt fra lf.dk