Billede: Vikima Seed

Verdens bedste frøbranche fylder 50 år

Brancheudvalget for Frø (BFF) blev stiftet i 1973 på opfordring af landbrugsministeren, kun en uge efter at Danmark tiltrådte EF. Danmark havde allerede dengang en stærk frøproduktion af græs- og kløverfrø. Medlemsskabet af EF styrkede den danske frøbranches afsætningsmuligheder betragteligt – og resten er historie:
I dag er Danmark verdens største eksportør af græsfrø til tempererede egne.

De danske frøavlere og de danske frøfirmaer samlede kræfterne på et møde den 9. januar 1973, hvor man blev enige om om at stifte BFF. Formålet var at samle hele værdikæden om samme bord og udnytte de nye markedsmuligheder i EF (nu EU).

Samtidigt fik man i samarbejde med myndighederne etableret grundlaget for at opkræve produktionsafgifter til Frøafgiftsfonden, der efterfølgende har været og stadig er fundamentet for frøbranchens fælles forsøgs- og forskningsindsats. BFF har vist sig at være en særdeles gavnlig konstruktion og et forum, hvor frøbranchens fælles udfordringer bliver adresseret og løst. Det fortæller formanden for BFF, Troels Prior Larsen, der også er formand for Frøsektionen i L&F.

”Brancheudvalget for Frø er forudsætningen for den danske frøsucces før, nu og i fremtiden. Det tætte og tillidsbaserede samarbejde i den danske frøbranche sikrer, at frøproduktionens vilkår i Danmark konstant er i fokus, og at vi hele tiden arbejder på at opnå størst mulig konkurrenceevne, siger han og fortsætter: 

”Danmarks frøproduktionsplatform er så stærk, at der flytter frøproduktion til Danmark fra andre europæiske lande. Vi skal ikke hvile på laurbærrene, og vi har fokus på også at være et førende frøproduktionsland i de næste 50 år’’ understreger Troels Prior Larsen

Næstformand i BFF, Jørn Lund Kristensen, avlsdirektør i DLF og formand for Dansk Frø tilføjer:  ”Førende frøproduktionsland forbliver vi kun ved løbende at udvikle vores dyrkningsteknikker og forbedre rammevilkårene for frøavlen, hvor vi samtidig skal sikre vores ”licence to produce” ved at imødekomme samfundets stigende klima- og miljøkrav, siger han og fremhæver frøavlens grønne potentiale. 

”Heldigvis spiller frøproduktion direkte ind i den grønne agenda, hvor CO2-binding i rødder, udnyttelse solens energi samt opsamling af næringsstoffer fra rodzonen er eminent i frøafgrøderne i forhold til etårige afgrøder. Vores naturgivne forudsætninger er gode, og vi har opnået yderligere store fremskridt igennem planteforædling og forbedret dyrkningspraksis. Men vi har her og nu behov for adgang til de nyeste planteforædlingsværktøjer og præcisionsdyrkningsteknikker, hvis vi skal løse de store klima- og produktionsmæssige udfordringer, der ligger foran os,” siger Jørn Lund Kristensen. 

BFF består af ni repræsentanter for hhv. landets ca. 3.000 mark- og havefrøavlere samt frøfirmaerne DLF Seeds, DSV-Frø, Vikima Seed og Jensen Seeds. Danmark har et frøareal på ca. 100.000 ha med græs-, kløver- og havefrø, herunder spinatfrø. Den danske eksport er over 100.000 tons græsfrø om året til over 80 lande verden over. Eksportværdien udgør mere end 2 mia. kr. årligt.

Nærmere oplysninger:

Troels Prior Larsen, formand, 40 89 12 99 eller næstformand Jørn Lund Kristensen, 30 46 30 

Kontakt

Seneste nyt fra lf.dk