Gælden falder i landbruget

Der er godt nyt til de danske landmænd, som har barberet 31 mia. kroner af gælden. Det viser foreløbige tal fra Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik har netop udgivet de foreløbige regnskabsresultater for landbruget i Danmark. Tallene viser, at gælden er faldet med ca. 31 mia. kroner siden 2022. 

"Det er grundlæggende en positiv nyhed, når gældsnivauet falder. Men det samlede resultat dækker over store forskelle hos de enkelte landmænd, men er blevet afdraget på gæld i alle produktionsgrene i 2022", siger chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, Mikkel Vestby Jensen.  

Planteproducenterne har mere end fordoblet deres driftsresultat i forhold til 2021. Griseproducenterne er tilbage lige over det høje niveau i 2020. Malkekvæget har et driftsresultat udover det sædvanlige, og det er næsten tre gange højere end i 2021. 

Tallene, som Danmarks Statistik har udgivet, er foreløbige. De endelige opgørelser forventes at ligge klar inden 7. december i år. 

"En del af forklaringen på den faldende gæld er resultatet af fordelagtige konverteringer af realkreditlån. Det har betydet, at de generelle finansierings-omkostninger er faldet i forhold til 2021-tallene", siger Mikkel Vestby Jensen.

For tidligt at juble  

Selvom tallene er godt nyt som helhed for dansk landbrug, så er der udefrakommende faktorer, som hurtigt kan ændre billedet, og derfor er det for tidligt at juble.  

"Vi er i en usikkerhed tid, hvor det er svært at forudse, hvordan energipriser, råvarepriser og priser på foder vil udvikle sig. Det er faktorer og tendenser, som i høj grad kommer udefra og påvirker landbruget. Der skal ikke meget til, før vi har en helt ny situation, og det skal man naturligvis have for øje, når man kigger på tallene. Alt i alt er det dog positivt at gælden falder, specielt når vi ser ind i et rentemarked med stigende omkostninger", siger Mikkel Vestby Jensen.

De foreløbige resultater viser, at gælden for heltidsbedrifterne i 2022 er opgjort til 205 mia. kr. Den samlede gæld for alle bedrifter er på 253 mia. kr.

Seneste nyt fra lf.dk