Billede: Claus Haagensen

Tørkeplan fra ministeren er et godt skridt på vejen

Landbrug & Fødevarer har haft en god dialog med både fødevareministen og myndigheder i forbindelse med den historiske tørke, som lige nu rammer Danmark. En ny tørkeplan skal forsøge at hjælpe de mange landmænd, som lige nu hungrer efter vand.

Regeringen vil hjælpe tørkeramte landmænd, og det skal blandt andet ske ved hjælp af en hotline, bedre muligheder for at kunne flytte deres dyr og dispensation til, at landmændene kan give dyr på visse græs- og naturarealer tilskudsfoder. Det har minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen (V) i dag meldt ud.

Tiltagene sker efter flere uger uden regnvand. Det har nemlig ført til tørke i store dele af landet, og skabt udfordringer for de danske landmænd.

Vi er glade for, at ministeren handler og har lyttet til vores brede vifte af elementer, der er behov for at se på her og nu. Ministeren vil sikre en klar vejledning til, hvornår man kan tage slæt og afgræsse på de 4% brakmarker via force majeure-regler, og det er meget positivt, siger Torben Hansen, der er planteformand i Landbrug & Fødevarer.

Minister Jacob Jensen (V) har også taget sagen op i EU, men Kommissionen har besluttet, at de ikke vil give en dispensation, så der kan græsses og tages slæt på uproduktive arealer her og nu. I stedet kræver det en force majeure-ansøgning, og det ærgrer Torben Hansen:

”Det er skuffende og uforståeligt. Det ville være hurtigere og kræve mindre papirarbejde både hos landmænd og i styrelsen at lave en generel mulighed. For det er jo nu, det giver mening og værdi at tage slæt. Derfor er det også et godt initiativ fra ministeren med en klar vejledning vedrørende force majeure-muligheden.”

Ifølge ministeren skal der dog oprettes en hotline, hvor tørkeramte landmænd kan ringe og bede om råd og hjælp ved Landbrugsstyrelsen.

Tørken og vejret generelt viser meget godt, at der simpelthen er for mange datoer, landmænd skal leve op til, og som ikke passer med virkeligheden og vejret. For eksempel at nogle efterafgrøder skal være sået inden den egentlig afgrøde er høstet. Det er noget af det, jeg håber, at en hotline også kan være behjælpelig med og levere hurtige svar og hjælp til den enkelte landmand, siger sektordirektør for planter i Landbrug & Fødevarer, Peter Nyegaard Nissen.

Som et led i regeringens tørkeplan vil også der blive indført en generel dispensation for forbuddet mod tilskudsfodring under ordningen for plejegræs og naturarealer. Og det er meget glædeligt, fortæller Peter Nyegaard Nissen:

”Vi er meget opmærksomme på konsekvenserne for tørken, og derfor kan det have stor betydning for mange landmænd, at en sådan dispensation indføres. Der er nemlig brug for løsninger, så landmændene ikke ender med sanktioner, der skyldes tørken, og som de ikke har haft mulighed for at gøre noget ved.”

Hvor længe tørken kommer til at hærge er uvist. Landbrug & Fødevarer følger situationen tæt og vil opretholde en tæt dialog med politikerne og myndighederne, og vil løbende spille bud ind på, hvad der bliver nødvendigt.

Seneste nyt fra lf.dk