Skattestyrelsen skaber ny usikkerhed om generationsskifter

Landbrug & Fødevarer er stærkt kritiske overfor kommende styresignal fra Skattestyrelsen. Det åbner for at give Skattestyrelsen en række muligheder for at fravige +/- 15 procent reglen ved ejendomsoverdragelse. Dermed rammes generationsskifterne.

Generationsskifte i landbruget kan fremover blive væsentligt dyrere. Skattestyrelsen forventes snart at udsende et såkaldt styresignal, som fastlægger i hvilke tilfælde skattemyndighederne kan afvige fra hovedreglen om, at man kan overdrage ejendom til nærtstående familie til +/- 15 procent af den offentlige ejendomsvurdering uden skattemæssige konsekvenser.

Fra at +/- 15 procent reglen er en stort set ufravigelig hovedregel, så vil der fremover være en række undtagelser, som betyder at reglen kan tilsidesættes. Det vil i mange tilfælde kunne gøre generationsskifter markant dyrere. Det er dybt problematisk, mener Landbrug & Fødevarer.

"Det er tidligere af Højesteret slået fast, at det er det offentlige som må bære risikoen ved forkerte ejendomsvurderinger. Med den nye praksis bliver det i stedet borgerne. Det er et uholdbart skridt tilbage, og det vil kunne få store konsekvenser for mange landbrugsvirksomheder, der skal generationsskifte," siger Morten Holm Østergaard, erhvervspolitisk chef i Landbrug & Fødevarer.

I udkast til det nye styresignal nævnes flere eksempler på holdepunkter, som kan udgøre en særlig omstændighed, der altså betyder at +/- 15 procent reglen kan fraviges.

Det er blandt andet, hvis der foreligger salgsforhandlinger, herunder udbud og købstilbud. Hvis der foreligger en vurdering af ejendommen, herunder dagsværdi fastlagt i regnskabet, der adskiller sig fra overdragelsessummen. Og hvis der foreligger en underliggende realkreditvurdering, der adskiller sig fra overdragelsessummen.

"Det er problematisk, at for eksempel en underliggende vurdering fra et realkreditinstitut, som ofte foretages bag et skrivebord, kan gøre, at man ikke længere kan overdrage til +/- 15 pct. af ejendomsvurderingen. Samfundet har brugt milliarder på at udvikle et nyt og mere retvisende ejendomsvurderingssystem. Men med Skattestyrelsens udkast til styresignal kan de – sat på spidsen – fremover se stort på de nye vurderinger og lægge bevisbyrden på borgeren, hvis de er uenige i Vurderingsstyrelsens vurdering. Det er trist i forhold til borgernes retssikkerhed og grotesk i forhold til den investering, som det nye ejendomsvurderingssystem er," siger Morten Holm Østergaard, som påpeger, at ændringen går stik imod regeringsgrundlaget.

"Det hænger på ingen måde sammen, at man administrativt laver en ændring, som uden tvivl er i modstrid med den nye regerings intentioner i regeringsgrundlaget, hvor man netop vil lette generationsskifter ved at nedsætte bo- og gaveafgiften."

Landbrug & Fødevarer forventer ikke, at reglerne om særlige omstændigheder ændres, når de nye ejendomsvurderinger er på plads.

Det forventes, at Skattestyrelsen snarest offentliggør styresignalet.

Seneste nyt fra lf.dk