Nyt videnscenter skal sikre flere hænder til den grønne omstilling

Regeringen vil etablere et nyt ”grønt” videnscenter, som skal bidrage til at sikre landbrugets grønne omstilling. Det glæder Landbrug & Fødevarer der, sammen med andre organisationer, har talt for et sådant videnscenter.

Fremtidens landmænd, gartnere og skov- og naturteknikere kan se frem til at blive endnu bedre klædt på til den grønne omstilling. Deres uddannelser står nu overfor et kvalitetsmæssigt gearskifte.

Regeringen afsætter nu midler til oprettelsen af Videnscenter for Jord- og Landbrug for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser inden for jord- og landbrugsområdet. Det sagde Anni Matthisen, medlem af børne- og undervisningsudvalget for Venstre og undervisningsminister Mattias Tesfaye fra talerstolen på Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i Herning, hvor de var inviteret til at holde tale sammen.

Konkret afsættes der 4,4 millioner kroner årligt fra 2024 og frem til drift af videnscentret samt 7,5 millioner kroner i 2024 og 3,0 millioner kroner i 2025 til udstyr til videnscentret. Videncenteret skal blandt andet ruste jordbrugs- og landbrugsuddannelserne til den hastige udvikling inden for teknologi og grøn omstilling.

"Regeringen vil investere millioner i landbrugsuddannelserne i Danmark. I har allerede en velfungerende uddannelsessektor og det kan I være stolte af", sagde Mattias Tesfaye.

Et grønt videnscenter har længe været højt på ønskelisten blandt en lang række af erhvervets centrale aktører. Det glæder Merete Juhl, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, at regeringen har lyttet og fundet midler til at etablere et videnscenter for jordbrugets uddannelser.

"Vi takker regeringen for prioriteringen af midler til et videncenter på det grønne område. Det er afgørende for at fremtidssikre landbrugsuddannelserne og ikke mindst er det vigtigt for at sikre, at de unge som står forrest i den grønne omstilling - de unge der er den grønne omstilling - bliver så dygtige som muligt", siger hun.

Udover nyheden om regeringens prioritering af et videncenter for jordbrugets uddannelser, fortalte ministeren også, at Novo Nordisk Fonden ønsker at indgå i et partnerskab om at sikre en grøn omstilling af jordbrugets uddannelser.

"Vi hilser meget velkomment, at Novo Nordisk Fonden ønsker at indgå i et partnerskab om at gøre fremtidens landmænd endnu dygtigere. Det vidner også om, hvor vigtigt det er", siger Merete Juhl. 

Selvom kurven for tilgang til landbrugsuddannelsen ser ud til at være knækket, så ser erhvervet fortsat ind i en fremtid med mangel på faglærte landmænd. Det er en helt essentiel og akut udfordring, og derfor er der behov for at understøtte den positive udvikling, ligesom der er brug for, at de kommende faglærte har alle nødvendige værktøjer og personlige kompetencer til at bidrage til den grønne omstilling.

Det kan et nyt videnscenter være med til, mener Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer

"Vi skal højne kvaliteten og øge rekrutteringen på uddannelserne ved blandt andet at styrke rammerne for videndeling og samarbejde på tværs af aktører i det uddannelsespolitiske landskab. Vi vil bidrage til at sikre,  at videncenteret bliver en succes og får den ønskede effekt på både kommende faglærte og den grønne omstilling," siger Lone Andersen.

Seneste nyt fra lf.dk