Tysk delegation på besøg for at lære mere om økologisk omstilling i offentlige køkkener

Tyskland er meget inspirerede af de danske økologi-tendenser og vil have økologisk spisemærke i de tyske kantiner.

Tyskland vil gerne lære mere om, hvordan Danmark arbejder med udviklingen af økologi og plantebaserede fødevarer i foodservice. Her har arbejdet med de økologiske spisemærker bidraget i omlægningen til økologi i specielt de offentlige køkkener. Ydermere har spisemærket været en væsentlig driver, fordi omlægningen er blevet gjort målbar. Dette er alt sammen noget, tyskerne finder særligt interessant og nødvendigt for deres egen omlægning til mere økologi.  

Derfor var en tysk delegation d. 11. og 12. september på besøg hos Landbrug & Fødevarer. Formålet med besøget var at give den tyske delegation en forståelse for, hvad L&F er og hvordan der bliver arbejdet med økologi.

"I Landbrug & Fødevarer har vi i mange år arbejdet med økologi på flere fronter. Vi understøtter etableringen af værdikæder og forståelse for både produktions- og afsætningsled, så alle led i værdikæden får støtte og forståelse for både sæson, arter, udbytte og tilberedning. Vi sætter ind overfor både producenter, grossister og køkkener, hvilket i høj grad kan inspirere de tyske repræsentanter i delegationen." siger Mette Gammicchia, afdelingschef for Marked & Ernæring i L&F.

Delegationen bestod af 25 personer med parlamentariske departementschefer, embedsmænd fra det tyske nationale fødevareministerie og embedsmænd/politikere fra delstatsministerier.

Programmet omhandlede blandt andet besøg hos en af Københavns Madskoler og Herlev Hospital, hvor økologien er et væsentligt omdrejningspunkt ligesom arbejdet med at få økologi ind i offentlige udbud blev præsenteret af Københavns Kommune og økologi som integreret del i uddannelsesforløb hos Hotel og Restaurantskolen.

Besøget kommer som led i det samarbejde, som L&F har med den danske ambassade i Berlin. Her bliver der hvert år gjort en række indsatser for fortsat at udvikle det tyske marked, for at samle hele værdikæden og få grossister, producenter og storkøkkener tættere på hinanden. I den forbindelse er tyskerne blevet meget inspireret af den danske måde at gøre dette på - hvori L&F spiller en stor rolle. 

Seneste nyt fra lf.dk