Publikationer om oksekød

Find statistik om dansk okse- og kalvekød - herunder årsrapporter - i Danmark og Europa.

Højreklik på linket og vælg "Gem destination som", hvis du ønsker at downloade en pdf.

 

Statistik for okse- og kalvekød 2020

Denne statistik omfatter årsopgørelser for år 2020, med sammenligning til de seneste år, for kvæg- og oksekødssektoren. Statistikken indeholder tabeller og figurer over markedsstruktur, kvægbestande, slagtninger, produktion, priser og international handel for Danmark og den Europæiske Union (EU). I opgørelserne for EU, er statistikkerne angivet for landene med i EU-27 da Storbritannien (UK) udtrådte af EU d. 31. januar 2020. UK indgår derved som 3. land i 2020, men også for nogle af de tilstødende år, for bedst muligt at kunne sammenligne statistikkerne.

Dansk version (Pdf til download) 

In English (Download pdf)

Hent årsstatistikker fra 2002 og fremefter her

 

Er en bakteriologisk undersøgelse af slagtekrop og organer brugbar i forbindelse med kødkontrol? 

Artikel, Dansk Veterinærtidsskrift, 8, 32-38

Lis Alban, Dyrlæge, adjungeret professor, KU, og chefforsker, Landbrug & Fødevarer. Elvetia Kogka, Fødevaresikkerhed & Veterinære Forhold, Landbrug & Fødevarer, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND. Jesper Valentin Petersen, Fødevaresikkerhed & Veterinære Forhold, Landbrug & Fødevarer. Camilla Thougaard Vester, Sektion for Mikrobiologi, Laboratorie-divisionen, Fødevarestyrelsen. Maybritt Kiel Poulsen, Fødevaresikkerhed & Veterinære Forhold, Landbrug & Fødevarer.

 Link

Assessing the value of bacteriological examination as a diagnostic tool in relation to meat inspection in cattle

Abstract

Elvetia Kogkaa,b, Marianne Halberg Larsenb, Maybritt Kiel Poulsena, Jesper Valentin Petersena, Camilla Thougaard Vesterc, Lis Alban a,b,*

aDepartment of Food Safety and Veterinary Issues, Danish Agriculture and Food Council, Denmark bDepartment of Veterinary and Animal Science, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, Denmark cSection for Microbiology, Laboratory Division, Danish Veterinary and Food Administration, Denmark

 Link


Statistik for okse- og kalvekød 2019
Denne statistik omfatter årsopgørelser for 2019 og nærmeste foregående år for kvæg- og oksekødssektoren.
Statistikken indeholder tabeller og figurer for Danmark over struktur, bestand,
slagtninger, produktion, priser og handel samt for de øvrige lande i Den Europæiske Union (EU). I statistikken er for EU angivet tal for EU-28. 

Dansk version (Pdf til download) 

In English (Download pdf)

Hent årsstatistikker fra 2002 og fremefter her

  Dansk okse- og kalvekød i et europæisk perspektiv
Benchmarkanalyse, hvor dansk okse- og kalvekød sammenlignes med produktionen i Irland, Nederlandene, Sverige, Tyskland samt EU-kravene, inden for områder som primærproduktion, veterinære forhold, klimabelastning og miljøforhold.
  
Download (pdf) 


Danish Beef and Veal Within a European Perspective
This benchmark analysis compares Danish beef and veal production with production in Ireland, the Netherlands, Sweden and Germany, comparing EU requirements in areas such as primary production, veterinary conditions, climate impact and environmental conditions.

Download in English (pdf) 


Danskt nötkött i europeiskt perspektiv
Benchmarkanalys, där dansk nöt- och kalvkött jämförs med produktionen i Irland, Nederländerna, Sverige och Tyskland inom områden med EU-krav om primärproduktion, veterinärförhållanden, klimatpåverkan och miljöförhållanden.

Svensk version (pdf til download)
Status and perspectives regarding BSE in member states with negligible risk
By Lis Alban (lia@lf.dk) and Flemming Thune-Stephensen (fts@lf.dk)
Danish Agriculture & Food Council
September 13, 2012
Download (pdf)