Publikationer om fjerkræ og æg

Læs mere om alt fra A-Z vedr. fjerkræ- og æggeproduktion i Danmark, herunder om fødevaresikkerhed og produktion.

Højreklik på linket og vælg "Gem destination som", hvis du ønsker at downloade en pdf.

  Opfølgning på ’Udvikling og afprøvning af praktisk anvendeligt insektværn’ Pdf til download 
  Risikovurdering for fødevaresikkerhed og smitsomme husdyrsygdomme 2018 Pdf til download 
 

Afprøvning af insektværn mod Campylobacter - opfølgningsprojekt finansieret af FAF 2018

Marianne Sandberg, Landbrug & Fødevarer

PDF til download 
 

Development of flynet-systems for broiler houses to protect against introduction of flies carrying Campylobacter
Poster, ECVPH 2017

Marianne Sandberg, Landbrug & Fødevarer

PDF til download 
 

Does fly nets on chicken houses reduce the number of Campylobacterpositive broiler flocks?
Poster, ECVPH 2017

Marianne Sandberg, Landbrug & Fødevarer

PDF til download 
 

Udvikling af et praktisk anvendeligt insektværn

Fjerkræskongres, Vingsted 2017

PDF til download 
 

Slutrapport for projektet "Praktisk anvendelige insektværn"

Marianne Sandberg, Landbrug & Førevarer

PDF til download 
  Udvikling af et praktisk anvendeligt insektværn
Nordic Poultry Conference 7-9 November 2016
PDF til download 
  Proceedings ECVPH, Uppsala
26-28 September 2016
PDF til download

Det Danske Fjerkræraad - Årsberetning 2015
Status for fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, byggeri og miljø, lovgivning og statistik og nøgletal for fjerkræproduktionen i Danmark.

134 sider

Pdf til download

Benchmarkanalyse - Dansk slagtekyllingeproduktion i internationalt perspektiv
Dansk slagtekyllingeproduktion sammenlignet med produktionen i Sverige, Tyskland, Holland, Polen, Frankrig og Storbritannien på en række centrale produktionsparametre.

54 sider

Pdf til download
 

Udvikling og afprøvning af insektværn til kyllingestalde
Insektværn - trin 1.

Seniorkonsulent Jørn Bech, Plastteknologi

PDF til download
Den danske ægproduktion
Den danske ægproduktion er blandt de førende i verden inden for fødevaresikkerhed, kvalitet og dyrevelfærd. I Danmark produceres der omkring 66.000 tons æg om året. 170 landmænd varetager denne produktion, der i alt beskæftiger ca. 1250 personer fordelt på alle led i produktionskæden.
Pdf til download