Publikationer om forskning og uddannelse

Læs om dansk landbrugs forskningsstrategier og -politikker.  Bæredygtig mad, der samtidig er sund, sikker og velsmagende til en voksende verdensbefolkning – det er den store udfordring, som fødevaresektoren står overfor. Vi skal producere mere mad, og det skal i stigende grad produceres CO2-neutralt. Skal vi lykkes med det, er vi nødt til at tænke i nye baner. Her er dansk fødevareforskning og -innovation en afgørende del af løsningen. 
 
  Download pdf  
   Forskningsstrategi 2030 for dansk Landbrug - Ind i fremtiden gennem forskning og nye løsninger     Download pdf 
    Research Strategy 2030 for Danish Agriculture - Into the future through research and new solutions   Download pdf
    Kortlægning af kødsektorernes fremtidige kompetencebehov
  Download pdf