Publikationer om forskning og uddannelse

Læs om dansk landbrugs forskningsstrategier og -politikker.

  Rent vand er en vigtig ressource. Samtidig presser klimaforandringerne de globale vandressourcer. I partnerskabet DRIP lykkedes det fødevarevirksomhederne at spare yderligere 20 pct vand uden at kompromittere fødevaresikkerheden i et stærkt partnerskab med myndigheder, teknologileverandører, universiteter og videns partnere.  Download pdf 
Bæredygtig mad, der samtidig er sund, sikker og velsmagende til en voksende verdensbefolkning – det er den store udfordring, som fødevaresektoren står overfor. Vi skal producere mere mad, og det skal i stigende grad produceres CO2-neutralt. Skal vi lykkes med det, er vi nødt til at tænke i nye baner. Her er dansk fødevareforskning og -innovation en afgørende del af løsningen.  Download pdf  

 

 

 Forskningsstrategi 2030 for dansk Landbrug - Ind i fremtiden gennem forskning og nye løsninger.  Download pdf 

 
Research Strategy 2030 for Danish Agriculture - Into the future through research and new solutions. Download pdf