Landbrug & Fødevarer lancerer tørkepakke

Oven på den værste tørke i årtier foreslår Landbrug & Fødevarer nu en række tiltag, der kan afbøde nogle af konsekvenserne for både landbrug og samfund. De seneste dage med regn kan ikke afbøde de enorme tab, der allerede ses hos mange landmænd landet over på grund af den ekstreme tørke. Landbruget står til at tabe 6,4 mia. kroner alene på grund af tørken i år.

 

Derfor lancerer Landbrug & Fødevarer en tørkepakke med en række konkrete tiltag, der har til formål at hjælpe tørkeramte landmænd samt fremtidssikre erhvervet.

- I landbruget er vi vant til, at der er gode og dårlige år, men omfanget af den her tørke er så historisk voldsom, at vi har brug for en politisk håndsrækning. Vi beder ikke om en pose penge, men om et opgør med jordskatten, der kan gøre erhvervet mere robust også i fremtiden, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

- Vi har allerede oplevet både forståelse og velvilje fra vores politikere denne sommer. Desværre er tørkens konsekvenser kun blevet værre og værre som månederne gik. Derfor er der et akut behov for likviditet på mange landmænds bundlinje, hvis ikke tørken skal gå fra at være slem til en regulær katastrofe, siger Martin Merrild.


Forslagene i pakken er:

  1. En annullering af jordskatten
  2. En reduktion af produktionsgebyrer på husdyrproduktionen
  3. En afskaffelse af tinglysningsafgiften ved jordfordeling
  4. En afskaffelse af de rigide krav til etablering af efterafgrøder
  5. En tilladelse til, at kommunerne kan give disposition til at vande marker afstemt ift. tilstanden for grundvandet det givne sted. Derudover skal der indføres en fast track ordning, så landmænd i akutte problemer kan få hurtigere tilladelser til at vande
  6. En mulighed for at bruge tidlig såning som alternativ til efterafgrøder
  7. En ordning, hvor kvægbrug får mulighed for at etablere kløvergræs på marker, som ellers skulle være brugt til efterafgrøder, så der kan rettes op for fodermanglen
  8. Udbetaling af landbrugsstøtten til tiden
  9. En undersøgelse af mulighederne for i fremtiden at sikre sig mod fx tørke via forsikringsordninger

 

Husdyrproducenter hårdt ramt

Landbrugets videns- og innovationscenter SEGES estimerer, at 200-300 ud af Danmarks ca. 9.500 heltidsbedrifter vil blive økonomisk uholdbare på længere sigt alene på grund af tørken. Samtidig vil 200-300 robuste landbrug vil blive økonomisk sårbare som følge af tørken, hertil kommer en stor gruppe, som bankerne tvinger til at lukke.

Derfor er Landbrug & Fødevarer i løbende dialog med den finansielle sektor ift. om der kan findes lokale løsninger.

- Det er rigtig vigtigt, at vi ikke sender sunde bedrifter i graven. Den danske fødevareklynge er et stort erhverv, og for mange konkurser vil få alvorlige samfundsøkonomiske konsekvenser, forklarer Martin Merrild.

Det er de danske husdyrproducenter, der er blevet hårdest ramt af tørken. Rigtig mange har ikke fået det ønskede udbytte under høsten og har derfor ikke nok foder til dyrene. Samtidig er det svært at skaffe foder andre steder fra, da tørken på samme måde har haft konsekvenser i det meste af Europa.


Landdistrikterne svækkes

- Vi er grundlæggende bekymrede for følgevirkningen i landdistrikterne i Danmark. Hvis der mangler købere til de landbrug, der lukker efter tørken, så får vi et fald i jordprisen. Det betyder dårligere rating for alle landbrug og risiko for større omkostninger for alle og dermed dårligere lånemuligheder for mange, siger Martin Merrild.

I forvejen bliver landdistrikterne ramt af den lave investeringsaktivitet i landbruget og dermed færre ordrer hos de virksomheder, der lever af at sælge deres produkter til landbruget.

- Landdistrikterne har brug for at holde hånden under landbrugets kreditværdighed og aktiviteten i landdistrikterne og derfor peger vi på en fjernelse af jordskatten, fordi det kan vende en negativ spiral til en mere positiv, siger Martin Merrild.

 

Læs Landbrug & Fødevarers tørkepakke her.