Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Har du set vildsvin?

Hvis du har set vildtlevende vilsvin eller tegn på vildtlevende vildsvin, kan du indberette det her.

Vildsvinet forsvandt fra Danmark for 200 år siden. Siden da har der kun været få beretninger om vildsvin, som er vandret fra Tyskland og ind i Sønderjylland. At der sker indvandring af vilde dyr fra Tyskland, viste bl.a. ulven i Nationalpark Thy i efteråret 2012. Ligeledes er mårhunden indvandret fra Tyskland.

Et tidligere forskningsprojekt konkluderede, at der kun var lidt skov i Sønderjylland, hvilket begrænser muligheden for at etablere en større bestand af vildsvin. Otte år efter dette forskningsprojekt vil vi gerne belyse, om vi havde ret eller ej. Vi vil derfor kortlægge, om der er kommet fritlevende vildsvin til Danmark – og i givet fald hvor de findes, og hvor mange der er.

Det sker i et projekt i samarbejde mellem Københavns Universitet og Landbrug & Fødevarer.

Vi vil derfor bede lodsejere, naturbrugere og borgere om at indberette, hvis de ser – eller har set - fritlevende vildsvin eller tegn på vildsvin i Danmark samt hvor i landet, det er sket.

Hvordan indberetter jeg?
Indberetninger af vildsvine-observationer kan ske her.

Du starter indberetningen med klikke ud for ’Vildsvin’. Herefter åbner en ny boks, hvor du kan vælge ’Skadestype’, dvs. om du har set skader forårsaget af vildsvin, samt ’Skades årsag’ dvs. om du har set vildsvin, og i givet fald om det er søer med grise, orner mv. Her udfylder du også ’Observationsdato’ og kan skrive eventuelle kommentarer. Endelig er der mulighed for at vedhæfte billeder af de vildsvin eller skader efter vildsvin, som du har observeret.

Med ’Næste’ trykker du dig frem til en boks, hvor du skriver, hvor i landet, du har gjort observationen. Du kan skrive adressen eller markere stedet på et Danmarkskort.

Du kan også indtaste dine personoplysninger – så kan vi kontakte dig for yderligere informationer. Det er frivilligt, om du vil indtaste personoplysninger. Det skal understreges, at de ikke vil blive givet videre til andre.

Hvad bliver indberetningerne brugt til?
Indberetningerne vil blive brugt til at kortlægge, hvor eventuelle vildsvin har befundet sig. Indberetningsværktøjet er tilgængeligt for alle.

Projektet udføres af landskabsforvalterstuderende Astrid Moltke som led i hendes speciale. Øvrige projektdeltagere er Henrik Vejre, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, og Søren Saxmose Nielsen, Institut for Produktionsdyr og Heste, Københavns Universitet samt Lisbeth Harm Nielsen og Lis Alban fra Landbrug og Fødevarer.

For yderligere information kontaktes Astrid Moltke Jordt astrid.moltke@gmail.com.  

Registrering af vildsvin

Download APP

Lisbeth Harm Nielsen

Lis Alban