Vilkår og betingelser

Informationerne på denne hjemmeside er af generel karakter og søger ikke at løse individuelle eller konkrete rådgivningsbehov.

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. er således i intet tilfælde ansvarlig for tab, direkte såvel som indirekte, som brugere måtte lide ved at anvende de indlagte informationer.

Ligeledes kan organisationen ikke gøres ansvarlig for indhold på andre hjemmesider, som denne hjemmeside har links til.