Blåhatjordbi (Foto: Morten D. D. Hansen)

5. Pas på og plej eksisterende naturarealer såsom overdrev, enge og heder med ekstensiv græsning eller høslæt, så der er blomster igennem hele sæsonen

En tommelfingerregel siger, at jo længere tid et naturområde har været udenfor intensiv drift, jo bedre er det som levested for bier og andre dyr. Derfor er fx enge, overdrev, heder og skovlysninger i allerhøjeste kurs som levesteder for bierne. Ønsker du at fremme en artsrig insektfauna på din bedrift er det allerbedste du kan gøre derfor at give plads til – og værne om – disse naturlige levesteder.

 

Pleje af eksisterende naturarealer indebærer også at sikre, at arealerne forvaltes på en måde så de tilbyder flest mulige blomster til bierne både forår, sommer og efterår. Gammel natur er guld for bierne og du kan score det maksimale antal bipoint - hele 10 point - ved at passe på de eksisterende naturarealer.

Naturens egne blomster er bedst
Bier har brug for et varieret udbud af vilde, blomstrende urter og buske igennem hele sæsonen, dvs fra april-september. Undersøgelser har vist, at de fleste bier foretrækker at søge føde i de vilde plantearter som findes i naturen såsom blåhat, kællingetand og mælkebøtte, fremfor udsåede kulturplanter som honningurt og solsikke. Selv den flotteste vildtstribe eller den mest farverige blomsterbrak har derfor langt fra samme værdi for bierne som et naturområde, hvor der findes en rig, varieret og naturlig flora.


Med et passende lavt græsningstryk på naturarealer er det muligt at tilgodese de vilde bier. Undgå at blomsterne bliver spist, så er der nektar og pollen til gavn for en lang række insekter. Foto: Anne Eskildsen.

Et fredeligt sted at bo
Naturarealer scorer topkarakter som bi-indsats fordi disse arealer både kan tilbyde hjemmehørende blomster og et trygt sted at bo. Da mange arter af vilde bier er jordboende er det meget vigtigt at der er fred for pløjning, så dyrene ikke går til imens de opholder sig i deres bo. Naturlige forstyrrelser er derimod godt nyt for bierne. Slid og tramp fra græssende dyr åbner op i vegetationen og danner bare, varme pletter, som er indbydende som levested for mange arter.


Ekstensiv græsning fremmer blomstringen

Den forvaltningsform, der sikrer allerflest blomster til bierne er helårsgræsning, hvor antallet af dyr er afstemt efter, hvad arealet kan bære om vinteren. På denne måde græsses vegetationen i bund om vinteren, men får lov at blomstre kraftigt om sommeren. Og det er noget bierne kan lide! Hvis helårsgræsning ikke er en mulighed, kan man alternativt lave en ekstensiv sommergræsning, hvor arealerne ikke græsses i bund i de varme måneder, og floraen derved skånes så meget som muligt.

Kan du ikke holde græssende dyr på dine arealer, kan du i stedet vælge at slå vegetationen – men husk at gøre det udenfor blomstringstiden, og gerne så sent som muligt. Slåning i primo maj eller omkring oktober fremmer blomstringen i sommerperioden, og begrænser græssernes dominans. Husk altid at fjerne det afslåede materiale, så det ikke bortskygger småblomsterne. Husk naturligvis altid, at slåningsfrister i landbrugsordninger og andre regler for tilskud skal overholdes.


Nedbidt overdrev. Blomsterne er blevet spist fordi der går for mange dyr på arealet - her er ikke meget mad til bierne. Foto: Andrea Oddershede.

Kombinér med andre tiltag
Bier har brug for et varieret udbud af vilde, blomstrende urter og buske igennem hele sæsonen, dvs. fra april-september. Derfor kan det være en god idé at kombinere sine blomsterrige naturarealer med levende hegn bestående af tidligt- og sent blomstrende arter som pil, hvidtjørn, slåen, og brombær. De vil give bierne masser af føde – også i de svære udkantsperioder, hvor føden kan være knap.

 
Ud og tælle blomster
Har du et naturareal, så hold godt øje med det i maj-august måned. Er der masser af vilde blomster? Er der mange forskellige farver og former af blomster? Så er det et tegn på, at du gør noget godt for bierne. Du kan læse mere om bivenlig slåning her.
 

  

Download publikationen her.

Teksten er udarbejdet af SEGES Innovation

Få overblik over regler og naturdata

10 gode råd

Hvad spiser de vilde bier?