9. Efterlad dødt ved og lad fx grene og kvas ligge i læhegn eller andre småbiotoper efter beskæring

Grenbunker, stammer og stubbe er gode steder at overvintre for mange forskellige arter af insekter. De tilbyder et tørt, lunt og beskyttet sted, hvor vindens kulde ikke får fat – en slags naturligt ”bihotel”. Opsamlede grene, kvas og stammer kan samles i bunker, og placeres et sted, hvor du ved, at de får lov til at blive liggende i lang tid. Snart vil biller og svampe begynde at nedbryde grenene, og det vil skabe levesteder for bierne.

 

Du skal ikke forvente, at bierne flytter ind lige med det samme - det kan tage år. Samtidig er det vigtigt at huske, at det døde ved også fungerer som levested for mange arter om sommeren. Hvis den skal fungere som et godt levested, er det derfor vigtigt at tiltaget får lov at ligge permanent.


Nogle bier bruger gamle billehuller som opholdssted hen over vinteren. Andre kan selv lave huller i veddet. Foto: Andrea Oddershede.


Kvasbunker kan blive et overvintringssted for humlebier. Foto: Morten DD Hansen.Saml gerne til kvas- og grenbunker, og placer bunken et sted, hvor den kan ligge i fred. Foto: Andrea Oddershede.Veterantræer, som får lov at falde sammen, er et af de bedste bihoteller du kan lave. Foto: Andrea Oddershede.Større stammer kan også udgøre levesteder for en lang række insekter. Har man mulighed for det, så anbefales det dog at lade de gamle og udgåede træer stå, de er endnu bedre bihoteller. Foto: Andrea Oddershede.

 

Download publikationen her.

Teksten er udarbejdet af SEGES Innovation.

10 gode råd