Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

2019

Oversigt over indkomne høringer i 2019. (Ved interesse for høringssvar ældre end 2017 bedes man rette henvendelse til hoering@lf.dk)

Finanstilsynet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

 
 

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Naturforvaltningen            Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Udvidelse af Nationalpark Mols Bjerge MJK 16. maj Høringssvar


 

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen Ansvarlig  Frist Evt. høringssvar
Miljøteknologi til kvæg- og gartnerisektorerne MTK 11. januar Høringssvar

Direkte betalinger

MSO 26. marts Høringssvar 
Tilskud til privat skovrejsning  KPO/MJK 29. marts Høringssvar
Jordbrugets anvendelse af gødning (Gødskningsbekendtgørelsen)  NLU  29. marts  Høringssvar 
Tilskud til skov med biodiversitetsformål   KPO  8. april  Høringssvar 
Tilskud til Natura 2000-projekter  KPO  15. april  Høringssvar
Bekendtgørelse om supplerende nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler  NLU 15. maj Høringssvar
Næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget  NLU  15. maj Høringssvar
SWOT-analyse   MSO  9. maj  Høringssvar
Jordbundstypeklassificering  NLU  16. juli  Høringssvar
 Test 1234      
Bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer MSO 3. december  Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen
Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Naturbeskyttelsesloven

MJK 18. februar

Høringssvar

Bilag

Vaskepladsbekendtgørelse STHJ 18. marts Høringssvar
Erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO STHJ 5. april Høringssvar
Vandindvinding   MJK  11. juni  Høringssvar
Vandområdeplanerne 2021-2027  EJO  21. juni  Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
 

 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Energistyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar   

Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen

Ansvarlig Frist Evt. Høringssvar

Ret til ekspropriation efter planloven

CLY 16. januar Høringssvar
Omdannelseslandsbyer  HBK 11. februar Høringssvar
Landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen  HBK 18. marts Høringssvar
Landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen  HBK 20. maj Høringssvar
Forlængelse og evaluering af statsstøttereglerne  MTK 16. maj Høringssvar
Erhvervsministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Ansvarlig
Frist Evt. Høringssvar
       
       

 


Erhvervsministeriet, Patent- og Varemærkestyrelsen Ansvarlig  Frist  Evt. Høringssvar 
       
       
 
Erhvervsministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Ansvarlig  Frist  Evt. Høringssvar 
 

   

 

Miljø- og Fødevareministeriet, departementet
Ansvarlig Frist  Evt. Høringssvar
Miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster EJO 24. januar

Høringssvar

Reduktion af luftforurening  HBJ 11. marts Høringssvar
Strandrensningspuljen  MVAN 28. marts Høringssvar
Husdyrsgodkendelsesbekendtgørelsen   KPO/HBJ  2. maj  Høringssvar
Bioaskebekendtgørelse  HBJ  25. maj  Høringssvar
Rammenotater for cypermethrin og metalaxyl-M  STHJ  20. juni  Høringssvar

 

Skatteministeriet
Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Ændring af elafgiftsloven THL 10. januar Høringssvar
Kuldioxidafgift og afgift på elektricitet BEND 15. januar Høringssvar
Afgift på fosfor i foder   BEND  16. januar Høringssvar 
Skattestyrelsen Ansvarlig  Frist Evt. høringssvar
       
       
       

 

Transportministeriet

Ansvarlig
Frist
Evt. høringssvar
Detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr KBS 12. maj Høringssvar
Test 1234