Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sæt overskuddet ind på din pension

Få mere ud af pengene ved at fordele dem mellem nutid og fremtid

Selvstændige kan indbetale et beløb svarende til 30% af virksomhedens overskud på deres pensionsopsparing. Det giver en lunere pension, men det giver også en besparelse i skat, fordi man i praksis fordeler sin skattepligtige indtægt mellem nutiden, hvor man måske tjener så meget, at der skal betales topskat, og fremtiden, hvor man ikke tjener ret meget.

Selvom pensionsudbetalinger også indkomstbeskattes, så er taksterne lavere, og der skal fx ikke betales AM-bidrag.

Afkastet på pensionsopsparingen bliver kun beskattet med 15,3%. Har man opsparing i banken bliver afkastet beskattet på linje med anden indkomst.

Man kan indbetale ekstra på de fleste pensionsopsparinger. På ratepensioner er der et lovbestemt loft på ca. 50.000 kr./år, men på livrente og aldersopsparing er der flere muligheder. Se ordforklaringer nedenfor.

Indbetaling på en livrente er fradragsberettiget præcis som en ratepension, og der betales indkomstskat af udbetalingerne. Udbetalingerne sker hver måned resten af landmandens levetid. Hvis landmanden dør inden det opsparede beløb er udbetalt, er restbeløbet som udgangspunkt tabt. Men de fleste moderne livrenteprodukter tilbyder en ekstra sikring - en såkaldt garantiperiode - som betyder, at opsparingen overføres til de efterladte, hvis landmanden dør. Det er dog ikke alle Livrenter, der er skruet sådan sammen, så vær opmærksom. LandmandsPension bruger Livrente+ fra Velliv. Livrente+ er inklusiv garantiperiode. 

Indbetaling på en aldersopsparing kan sammenlignes med en opsparing på en konto i banken, med den væsentlige forskel, at afkastet typisk er bedre, og at det kun beskattes med 15,3%. Desuden tæller udbetaling fra aldersopsparingen ikke som almindelig indkomst, og påvirker således ikke eventuelle pensionstillæg og andre offentlige ydelser.

Ordforklaringer

30% af overskuddet: Et beløb svarende til 30% af virksomhedens overskud før renter og kursgevinster/tab og før fradrag for henlæggelser. Afskrivninger indgår, men fortjenester fra salg af jord gør ikke.

Medhjælpende ægtefælle: Er der en medhjælpende ægtefælle jf. kildeskattelovens §25A, kan overskuddet deles, og de kan begge indbetale 30%.

Livrente: Løbende faste indbetalinger eller indskud. Fradragsberettiget. Udbetales månedligt resten af levetiden. Beskattes som personlig indkomst.

Ratepension: Løbende faste indbetalinger og mulighed for ekstra indskud. Fradragsberettiget. Udbetales månedligt i lige store rater over 10-25 år. Beskattes som personlig indkomst.

Aldersopsparing: Lovbestemt loft på indbetaling. Ikke fradragsberettiget, men skattefri ved udbetaling. Udbetales på en gang. Modregnes ikke i offentlige tilskud.