På initiativ fra L&F bliver det nu administrativt lettere at bruge restprodukter som gødning på landbrugsjord.

12 regler forenklet for fødevarevirksomheder

Regeringen forenkler 88 regler. 12 af dem er foreslået af Landbrug & Fødevarer.

Regeringen har behandlet et rekordstort antal på 88 forslag fra Virksomhedsforum for Enklere Regler. Forummet har til opgave at identificere konkrete forslag til regler, der kan forbedre eller forenkles. Regeringen er forpligtet til enten at gennemføre forslagene eller forklare, hvorfor de ikke kan gennemføres.

Af de 88 forslag, som er behandlet i denne omgang, vil 36 vil blive gennemført helt, 42 vil blive gennemført delvist, 10 bliver ikke gennemført, mens 30 forslag er under fortsat behandling af regeringen. 13 af forenklingsforslagene kommer fra L&F. 12 af dem gennemføres.

Færre barrierer for spildevand og restprodukter
Efter forslag fra Landbrug & Fødevarer vil regeringen eksempelvis etablere et partnerskab, som skal fjerne barrierer for udledning af spildevand.

Regeringen vil også ændre den nye Affald-til-Jord bekendtgørelse, så det bliver lettere rent administrativt at få optaget nye produkter på positivlisten over restprodukter, som kan bruges som gødning på landbrugsjord.

Forummet har denne gang også haft særlig fokus på dagligvarebranchen, hvor L&F også har siddet med i arbejdsgruppen.

Arbejdet har blandt andet ført til, at regeringen nu vil gøre det muligt for dagligvarebutikkerne at give rabat på varer, som nærmer sig sidste udløbsdato uden at skulle udregne nye enhedspriser, dvs. kilopris eller literpris. Det er en tidskrævende praksis, som i dag kræves, hvis butikkerne sænker prisen nogle dage før varens holdbarhedsfrist.

Regeringen vil også ensrette affaldsreglerne på tværs af kommunerne, så virksomhedskæder med butikker på tværs af landet slipper for at skulle efterleve forskellige affaldsregler fra kommune til kommune.

Fokus på dagligvarer
Derudover gennemføres der, i større eller mindre grad, forenklinger på dagligvareområdet i forhold til bl.a. en evaluering af de obligatoriske energieftersyn af store virksomheder, mere gennemskuelighed og ensartethed i forbindelse med brandtilsyn, revision af bekendtgørelser med hjemmel i markedsføringsloven mm.

- Bedre regler og færre overimplementeringer kan give ny vækst i Danmark, uden at det koster en krone. Derfor er det positivt, at regeringen vælger at følge et rekordstort antal af forenklingsforslagene, selvom vi gerne så, at sagsbehandlingen gik hurtigere. Samtidig kunne vi ønske os, at flere af forslagene blev fuldt ud implementeret, siger erhvervspolitisk chef Morten Holm Østergaard, der også er medlem af Virksomhedsforum for Enklere Regler.

Virksomhedsforum for Enklere Regler
Virksomhedsforum for enklere regler hjælper regeringen med at gøre det nemmere og billigere at drive virksomhed i Danmark ved at udpege områder, hvor reglerne er unødvendigt byrdefulde. Tre gange om året indsender Virksomhedsforum deres forslag til regelforenklinger til regeringen, som efterfølgende tager stilling til de indkomne forslag.

Siden forummet blev nedsat i foråret 2012 har Landbrug & Fødevarer foreslået flere end 150 regelforenklinger. Der udestår fortsat svar på nogle af forslagene fx forslag om ændring af biproduktforordningen og ændring af naturbeskyttelsesloven.            

 

Morten Holm Østergaard

L&F Business nr. 2, 2017

Seneste nyt fra lf.dk