Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox.com

Behersket købelyst trods bedre indtjening

Landbrugets indtjening er på vej op, men byggefirmaer, maskinforhandlere, producenter af staldinventar, ejendomsmæglere osv. skal næppe forvente markant øget efterspørgsel, siger erhvervsøkonomisk chef.

Den stærkt stigende indtjening i landbruget skyldes altovervejende et kraftigt forbedret bytteforhold for svine- og mælkeproducenter. Regeringens fødevare- og landbrugspakke bidrager også. Det viser en analyse fra Landbrug & Fødevarer.

Det spiller også ind, at især svine- og mælkeproducenterne i perioden 2014-2016 har formået at forbedre produktiviteten og effektiviteten markant. Samlet set er der udsigt til, at landbruget som helhed øger indtjeningen med ca. fem mia. kr. fra 2016 til 2017.

Dæmpet investeringslyst
Traditionelt har øget indtjening været ledsaget af øgede investeringer. Det vil formentlig også ske denne gang, men der er flere forhold, som gør, at vi formentlig ikke kommer til at se væsentligt højere investeringer, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef ved SEGES. Han nævner en række årsager til, at investeringslysten vil være afdæmpet:

  • Landmændenes egne forventninger til investeringerne i 2017 ligger på et lavt niveau. Det gælder også blandt de større landbrug, hvor investeringsforventningerne fortsat er negative. Det viser SEGES’ seneste konjunkturundersøgelse.
        
  • Mange bedrifter er fortsat pressede efter det store fald i ejendomspriserne på 40 pct. i perioden 2009-2011. Samtidig har indtjeningen haltet de fleste af årene siden finanskrisen. Det har gjort store indhug i egenkapitalen og reduceret belåningsgrundlaget.
        
  • Selv hvis indtjeningen forbedres væsentligt de næste par år, og landmændene ønsker og får lov til at øge investeringerne, er der typisk et efterslæb på et til to år, inden investeringen rent faktisk sættes i værk.

Tages alle disse forhold med i betragtning, er der udsigt til endnu et år med et lavt investeringsniveau med risiko for negative nettoinvesteringer. Kun hvis højkonjunkturen bliver af længere varighed, kan vi forvente en mærkbar stigning i investeringerne, siger Klaus Kaiser.

Han vurderer dog, at vi et par steder kan se frem til et højere investeringsniveau. Det gælder for eksempel inden for økologi og i nogen udstrækning også slagtesvineproducenter, der nyder godt af støtteordningen til nybyggeri.

Klaus Kaiser

L&F Business nr. 2, 2017

Seneste nyt fra lf.dk