Dynamiske stregkoder mod madspild

Forbrugerne kan automatisk få rabat på madvarer, der nærmer sig udløbsdato.

En stregkode, der giver en automatisk rabat til kunderne, hvis fødevaren nærmer sig udløbsdatoen. Det er essensen i et projektet ’Dynamiske stregkoder’, som Landbrug & Fødevarer (L&F) deltager i sammen med Dansk Erhverv og GS1.

- Den dynamiske stregkode indeholder oplysninger om udløbsdatoen. Dermed vil initiativet reducere madspildet i butiksleddet markant, fordi forbrugeren får nemmere ved at få en rabat, og dermed i højere grad køber de fødevarer, der er tæt på udløbsdato, fortæller afdelingsleder Marianne Gregersen.

For at initiativet kan gennemføres i sin helhed, kræver det, at der kommer dynamiske stregkoder på adskillige fødevarekategorier, og at det er en samlet butikssektor, der står bag projektet.

- I projektet gennemfører vi en forundersøgelse for at sikre opbakningen og for at afdække de eventuelle muligheder og barrierer, der måtte være for at udbrede den dynamiske stregkode til dagligvaresektoren og til et bredt udsnit af fødevarekategorierne, siger Marianne Gregersen.

Kampagneoplæg skal skabe respekt for maden
Projektet med stregkoderne er et af to projekter, som L&F har fået tilsagn til fra Miljøstyrelsens pulje mod madspild. Landbrug & Fødevarer er projektleder på begge projekter, der er 1-årige og afsluttes i november 2017.

Det andet projekt skal munde ud i et færdigt oplæg til en kampagne, der skal fortælle forbrugerne om de mange trin i værdikæden, som maden gennemgår, og det store arbejde der f.eks. ligger i den liter mælk eller det æble, som forbrugeren ubesværet henter hjem fra supermarkedets hylder, og som i mange tilfælde - ligeså ubesværet - bliver til madspild.

Kampagnen vil blive udrullet bredt gennem fødevarebranchens mange medier og platforme.
Kampagnen skal oplyse om madens "rejse" fra jord til bord, og hjælpe til at skabe en holdningsændring hos forbrugerne. Ideen til projektet kommer fra aktørerne i Partnerskab for Mindre Madspild.

Til begge projekter er tilknyttet følgegrupper med repræsentanter fra fødevarevirksomheder, detailkæder og forbrugerorganisationer.

Marianne Gregersen

L&F Business nr. 2, 2017

Seneste nyt fra lf.dk