Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

2019

L&F Business nr. 17

17. Sep 2019
Chr. Hansen A/S modtager fornem pris: FSR – Marshs Erhvervspris 2019. Kåringen sker på baggrund af virksomhedens evne til at integrere FN’s verdensmål i virksomhedens DNA og dermed gøre en forskel på globalt plan
17. Sep 2019
Vi er med i netværk om den nye nationale gasstrategi, så fødevarevirksomheder og leverandører af grøn biogas får så gode rammebetingelser som muligt.
17. Sep 2019
Miljø- og fødevareministrene annullerer den tidligere regerings beslutning om at konkurrenceudsætte alle Miljø- og Fødevareministeriets aftaler med universiteterne om det forskningsbaserede myndighedsberedskab. Det bekymrer os.
17. Sep 2019
I uge 41-43 kører Landbrug & Fødevarer en kampagne under navnet meganemt.dk. Her er der fokus på, hvor nemt og lækkert det er at lave flæskestegssandwich.
17. Sep 2019
5G vil i de kommende år blive bredt ud i Danmark. Hvad er mulighederne for landbruget og fødevaresektoren?

L&F Business nr. 16

03. Sep 2019

Har du og din virksomhed ambitioner om at styrke virksomhedens vækst og konkurrenceevne gennem digitalisering? Så søg tilskud.

03. Sep 2019
Andelsselskaber og andre demokratisk styrede virksomheder udgør en vigtig del af dansk erhvervslivs historie. Men hvordan sikrer vi, at andelsselskaberne fortsat udbygger deres positioner i dansk erhvervsliv?
03. Sep 2019
Virksomhederne i fødevareerhvervet kan se frem til, at der etableres én stærk organisation til at styrke innovation og vidensamarbejde.

L&F Business nr. 15

20. Aug 2019
L&F har i samarbejde med den danske ambassade i Brasilien udarbejdet et intensivt program fra 26.-30. august, hvor mere end 25 danske virksomheder får møder med BRF.
20. Aug 2019
Der er stor vækst i investeringerne inden for landbrugs- og fødevareproduktion i det sydlige Rusland. Det giver rigtig gode muligheder for danske virksomheder inden for agro-industri, akva-kultur samt foodtech og ingredienser.
20. Aug 2019
Landbruget og landbrugsvirksomhederne står over for nogle grundlæggende udfordringer, som kræver udvikling af nye teknologier og produktionssystemer, som er radikalt anderledes end dem vi anvender i dag.
20. Aug 2019
I december lykkedes det Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet at afslutte deres forhandlinger om et direktiv mod urimelige handelspraksisser i fødevarekæden (UTP). Nu er tiden kommet til den danske implementering, hvor Landbrug & Fødevarer gør vores ønsker gældende til en smidig implementering over for Erhvervsministeriet.
20. Aug 2019
Digitalisering er et vigtigt redskab for virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne. Har du brug for hjælpe til digitale omstilling eller udvikling af virksomheden med e-handel, så er der penge at søge for SMV’erne.
20. Aug 2019
Markedet for importerede fødevarer er i stadig vækst i Kina, drevet af velstand, nysgerrighed og ønske om kvalitet og fødevaresikkerhed. Sidste chance for tilmelding er 30. august.

23-19

10. Dec 2019
I 2020 er verdens øjne rette mod Japan, der under OL-fanen flager bæredygtighed og sundhed. Kom med på øko-fremstød til Tokyo d. 13. -19. april 2020.
10. Dec 2019
EU-kommissionen har offentliggjort konklusioner for bedste tilgængelige teknikker (BAT-konklusioner) for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder (FDM).
10. Dec 2019
Mandag den 2. december 2019 indgik regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet aftale om finansloven for 2020.
10. Dec 2019
Et af verdens største og mest anerkendte medier, avisen The New York Times, har været på besøg hos blandt andre SEGES Svineproduktion, Fødevarestyrelsen, Statens Serum Institut og et par dygtige, danske griseproducenter. Det er der kommet denne artikel ud af.
10. Dec 2019
Thise Mejeri og Vestjyllands Andel bød Liberal Alliance velkommen til rundtur og snak om politiske udfordringer og cirkulærbioøkonomi.
10. Dec 2019
Er du fødevarevirksomhed, og vil vide mere om bæredygtig plast? Måske har du input til, hvad Landbrug & Fødevarer kan hjælpe din virksomhed med for at gøre det nemmere at være bæredygtig?
10. Dec 2019
Jørgen H. Mikkelsen blev torsdag d. 28. november valgt til viceformand i COGECA for en 3-årig periode. COGECA repræsenterer de europæiske landbrugskooperativers interesser i EU.
10. Dec 2019
Der er nye momsregler på vej for varehandel indenfor EU. Ændringerne sker som led i en større EU-harmonisering, herunder implementering af EU-direktivet, Rådets direktiv 2018/1910/EU af 4. december 2018 (de såkaldte quick fixes).
10. Dec 2019
Fremover vil det danskejede bageri kun bruge danskdyrket korn i deres hvedebrød og rugbrød.
10. Dec 2019
Danske fødevarer og gastronomiske oplevelser iscenesættes i en fransk kontekst d. 10. marts 2020 i Paris.
10. Dec 2019
To ud af tre virksomheder forventer stigende indtjening i 2020
10. Dec 2019
Erhvervsdelegation til Lagos og deltagelse på Nordisk Pavillon 15-19 juni 2020.
10. Dec 2019
To tredjedele af virksomhederne svarer, at der i nogen eller højere grad er brug for yderligere forskning, hvis deres produktion skal blive klimaneutral.
10. Dec 2019
EU-Kommissionen giver muligheden for, at hver medlemsstat, herunder organisationer og virksomheder, kan donere op til 5 hovedprodukter til Kommissionens EU-pavilloner på 4 kommende messer i 2020 i henholdsvis Tokyo, Guadalajara i Mexico, Singapore og Shanghai, jf. vedhæftede brev fra Kommissionen.
10. Dec 2019
Få synlighed, nye kontakter og udvid dit netværk på den fælles danske stand placeret i en af de travle og centrale haller på messen!
10. Dec 2019
Men nogle virksomheder ser muligheder i Brexit.
10. Dec 2019
Dette er ikke en almindelig udstilling. Vi har fået unik mulighed for at afholde 2 seminarer på messen, hvor I kan tale og fremvise jeres kompetencer overfor de rigtige mennesker.
10. Dec 2019
Det er positivt, at den nye klimalov ikke stiller rigide krav til specifikke sektorer, herunder landbrugs- og fødevareerhvervet, men giver fleksibilitet og tager hensyn til konkurrenceevnen, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

22-19

26. Nov 2019
Vores erhverv har en unik mulighed for at bidrage til regeringens klimamålsætninger. Det er i vores bedste overbevisning at et tæt samarbejde på tværs af værdikæderne er mest hensigtsmæssig.
26. Nov 2019
Over 1000 økologer og økologiinteresserede deltog i årets økologikongres. I de seneste to år har Landbrug & Fødevarer via projektet ’Fra Greb til Gaffel’ skabt grobund for et tættere bånd mellem producenterne og de køkkener, som køber deres grøntsager, kød, mælk og æg.
26. Nov 2019
Den finske landbrugsminister, Jari Leppä, talte varmt for en løsning af EU’s dødvande om de nye moderne forædlingsværktøjer (NBT).
26. Nov 2019
Med opbakning fra politisk side og landbrugsbranchen er der for alvor kommet skub i investeringer i udviklingen af produktionen af bæredygtigt protein. Målet er at Danmark kan producere bæredygtige grønne proteiner, som et alternativ til importeret protein.

21-19

12. Nov 2019
Regeringen nedsætter et klimapartnerskab for fødevare- og landbrugssektoren, og Jais Valeur, Group CEO for Danish Crown, er udpeget som formand. Landbrug & Fødevarer hilser nedsættelsen af klimapartnerskabet med Jais Valeur som formand velkommen.
12. Nov 2019
EU har netop godkendt aftalen, der letter den generelle handel med Singapores mange købestærke forbrugere.
12. Nov 2019
Den danske fødevareindustri bruger meget vand. Hvis vandregningen er på mere end 200.000 kr. om året, så kan det for alvor give mening at tage et par ’vandbriller’ på og begynde at jagte vandbesparelser i produktionen. Det viser erfaringer fra DRIP-vandprojektet, som Landbrug & Fødevarer står i spidsen for.
12. Nov 2019
Hvert år tørner nogle af Danmarks bedste kokke sammen for at dyste i de bedste retter med gris, når Landbrug & Fødevarer afholder den prestigefyldte kokkekonkurrence, Årets ret med Gris.
12. Nov 2019
BIOFACH CHINA er din mulighed for at komme med på økologibølgen i Kina
12. Nov 2019

20-19

29. Oct 2019
Det danske fødevareerhverv leverer fremtidens klimaeffektive planter, der kan brødføde verdens stigende befolkning og nå vores vision om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050. Den fascinerende fortælling om forskning og udvikling på området er en central del af Landbrug & Fødevarers nye omdømmekampagne.
29. Oct 2019
Der er et stort potentiale for salg af dansk økologi til foodservice-markedet i Tyskland. Derfor er 13 danske virksomheder sammen med Landbrug & Fødevarer og Eksportrådet i Berlin i dag og i morgen på eksportfremstød i den tyske hovedstad.
29. Oct 2019
Du har som SMV mulighed for at søge tilskud til udvikling af en cirkulær forretningsmodel, hvis du har ambitioner om at gøre forretningen mere grøn og effektiv. Ansøgningsfrist er den 22. november 2019. L&F er med i styregruppen.
29. Oct 2019
L&F er medarrangør af eksportfremstød med fokus på procesudstyr og ingredienser. Reservér allerede nu datoen for fremstødet, der finder sted 23.-25. september 2020
29. Oct 2019
Uganda er i en rivende udvikling. Derfor vil landet snart komme til at efterspørge produkter fra både den danske landbrugs- og fødevareklynge. Landbrug & Fødevarer promoverer de kommende tre dage dansk viden og teknologi i landet.
29. Oct 2019
I efteråret er studerende på uddannelsen Agro Business Manager på Erhvervsakademi Aarhus, Center for Jordbrug, klar til at arbejde innovativt med forretningsudvikling og projektledelse i samarbejde med interesserede virksomheder. L&F ser det som gensidigt fordelagtigt for studerende og virksomheder.
29. Oct 2019
L&F er medarrangør af erhvervsdelegation til Medellín og Bucaramanga i Colombia, hvor virksomhederne møder nøglepersoner i den colombianske kødindustri. Otte danske virksomheder deltager.

19-19

15. Oct 2019
Toldstyrelsen opfordrer til, at virksomheder registrerer sig som importør/eksportør – en basal forudsætning for fortsat at kunne handle med Storbritannien efter et potentielt no deal-Brexit.
15. Oct 2019
Efter hård kamp får vandkunder nu penge tilbage i skat via vand- og spildevandstaksten. De store, vandforbrugende fødevarevirksomheder får stor gevinst.
15. Oct 2019
Landbrug & Fødevarer har nedsat et nyt Advisory Board med klimaeksperter og repræsentanter fra ikke-kvotesektoren til at rådgive og hjælpe i arbejdet mod et klimaneutralt dansk fødevareerhverv i 2050. Advisory Boardet blev lanceret d. 11. oktober, hvor det havde sit første møde.
15. Oct 2019
Udbuddet og især efterspørgslen på bestyrelsesuddannelser boomer. Men der mangler et tilbud målrettet andelsvirksomheder og andre virksomheder med demokratisk valgte bestyrelser. Derfor har L&F arbejdet for en ny bestyrelsesuddannelse.
15. Oct 2019
1. oktober præsenterede regeringen sit forslag til finanslov for 2020. Vi har leveret et grønt indspil, men finanslovsforslaget bærer præg af, at det er den første finanslov efter regeringsskiftet.
15. Oct 2019
2.000 københavnere kiggede forbi Axelborg på den københavnske event Kulturnatten.
15. Oct 2019
Rollemodelkorpset, der drives af Erhvervsskolernes Elevorganisation, har fokus på at styrke den faglige stolthed på erhvervsuddannelserne. L&F ser mange positive muligheder i, at virksomheder støtter op om initiativet og skaber synlighed for vores erhverv.
15. Oct 2019
Alimentaria 2018 fik 150.000 professionelle besøgende til de 4.500 udstillere.
15. Oct 2019
Arbejder du med EU’s miljøkrav til virksomhedens miljøgodkendelse, er der vigtig information at hente på Miljøstyrelsens årlige konference, BREF-dagen. Den afholdes i år den 6. november i Odense.

18-19

01. Oct 2019
Carlsberg har i mange år arbejdet på at reducere forbruget af vand. Deltagelse i partnerskabet DRIP, der ledes af Landbrug & Fødevarer, har i et forprojekt givet så lovende resultater, at Carlsberg nu foretager en investering i nyt vandgenvindingsanlæg.
01. Oct 2019
Anuga, der af mange anses for at være den vigtigste messe inden for drikke- og fødevarer i verden, slår dørene op fra på lørdag.
01. Oct 2019
Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer holder årsmøde torsdag den 24. oktober 2019 på Dalum Landbrugsskole. Tema for eftermiddagens debat er økologi frem mod 2030. Mød fødevareminister Mogens Jensen (S) og hør om regeringens ambitioner for mere økologi.
01. Oct 2019
Den kinesiske forbruger efterspørger fødevarer af høj og ensartet kvalitet med høj fødevaresikkerhed og sporbarhed. Dette kan den danske fødevareklynge levere. L&F er din indgang.
01. Oct 2019
Danske økologiske produkter skal ind i tyske kantiner. Derfor arrangerer vi sammen med den danske ambassade i Tyskland et eksportfremstød i Berlin i slut-oktober.
01. Oct 2019
Der er mennesker, som altid yder sit bedste. Gør noget særligt. Går forrest. Sådan er vinderne af Landbrug & Fødevarers 11 fagpriser, som blev hyldet foran hele branchen på Fødevaredagen.
01. Oct 2019
Sydkorea er Asiens fjerdestørste økonomi. De koreanske forbrugere har en høj købekraft og efterspørger unikke madoplevelser, høj kvalitet, sikre, sunde, samt økologiske fødevarer. Bliv en del af det sydkoreanske marked via den danske fællesstand og netværksreception i ambassadørens residens.

14-19

09. Jul 2019
Landbrug & Fødevarers vision om et klimaneutralt landbrug 2050 er mere end blot ord. Vi vil vise vores politikere, interessenter og hele samfundet, at fødevareklyngen mener det alvorligt.
09. Jul 2019
Uanset om du er interesseret i at pleje eksisterende relationer på etablerede markeder eller udvide din eksport til nye markeder, så har Landbrug & Fødevarer et bredt udbud af muligheder til din virksomhed.
09. Jul 2019
Landbrug & Fødevarer afholder i samarbejde med Udenrigsministeriet og de afrikanske ambassader igen i år det årlige Afrika-erhvervsforum.
09. Jul 2019
Landbrug & Fødevarer arrangerer i oktober årets tredje markedsbesøg til Mexico for udstyrsproducenter.
09. Jul 2019
Vi vender tilbage medio august.

13-19

25. Jun 2019
Bruger du en varebil i erhvervsmæssig sammenhæng, så skal du inden 1. juli 2019 registrere ved Motorstyrelsen, om den bruges til hhv. ”firmakørsel” eller ”godskørsel for fremmed regning”. Er registrering og godkendelse ikke foretaget, risikerer du bøder.
25. Jun 2019
Salget af varer fra den danske fødevareklynge til Rusland vokser støt og nåede sidste år op på over to milliarder kroner. Det sker trods embargoen, der kom i 2014.

12-19

11. Jun 2019
EU-Kommissionen har nu et næsten færdigt udspil klar om øget markedstransparens i fødevarekæden. I forhandlingerne har L&F særligt arbejdet for at mindske byrderne for vores virksomheder i forhold til de nye indberetningskrav. Nu er fokus vendt mod at sikre en smidig dansk implementering.
11. Jun 2019
Match Danish companies delivering solutions, know-how and technology with key players of the Colombian meat industry.

11-19

28. May 2019
Landbrug & Fødevarer gennemfører den sjette delegation til vækstmarkedet Nigeria – denne gang udstiller otte virksomheder i Lagos den 18-20 juni 2019.
28. May 2019
L&F og SEGES er sammen med en række aktører med i et projekt, der har potentiale til at nedbringe klimaudledningen markant i landbruget og flytrafikken. Parterne bag projektet vil bede om 400 mio. kr. til yderligere udvikling af teknologien.
28. May 2019
Hvad er de nye muligheder og faldgruber for virksomhedernes forretning?
28. May 2019
Landbrug & Fødevarer har i længere tid presset på for en ændring af planloven, som beskytter produktionsvirksomheder mod etablering af boliger i deres nærhed.
28. May 2019
De nominerede for de fem fagpriser er fundet. Nu går juryens jagt på at finde vinderne af priserne i gang.
28. May 2019
Fødevaresikkerhed er en af de centrale nøgler til at nå FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi afholder derfor ”World Safety Day” den 7. juni.

10-19

14. May 2019
Shopping Line-konceptet skaber salg. Til november kan du komme til B2B-møder med nøglepersoner i Colombias kødindustri. Reservér datoerne 25.-28. november 2019.
14. May 2019
På en konference under navnet ”Understanding consumer choices and experiences in food” får du indblik i den nyeste forskning, og hvordan du kan bruge den i udviklingen af nye produkter.
14. May 2019
Etiopien har gang i en rivende udvikling og efterspørger produkter fra både den danske landbrugs- og fødevareklynge. Derfor promoverede vi dansk viden og teknologi i landet.

9-19

30. Apr 2019
USA og EU har som konsekvens af en længerevarende uenighed i WTO-regi om statsstøtte til Boeing og Airbus fremlagt lister for mulig indførelse af straftold på en række varer, også inden for landbrugs- og fødevareområdet. Landbrug & Fødevarer følger sagen nøje og er dialog med relevante danske og udenlandske myndigheder om sagen.
30. Apr 2019
Nye krav til elnetselskaberne skal komme elforbrugerne til gode. Med Forsyningstilsynets nye beregningsmodel sænkes grænsen for, hvor meget de danske elmonopoler må opkræve på forbrugernes elregning. I Landbrug & Fødevarer er vi tilfredse med udsigten til øget omkostningseffektivitet.

9-19

16. Apr 2019
Så vær med i næste runde af projektet ’Øget vækst via cirkulære forretningsmodeller’. Som deltager i projektet får du hjælp til at udvikle din virksomhed, så den fx kommer til at udnytte ressourcer, energi og materialer mere effektivt og dit produkt bliver grønnere.
16. Apr 2019
SMV:Digital har åbnet for en ny ansøgningsrunde, hvor små og mellemstore virksomheder kan søge om tilskud på 100.000 kr. til privat rådgivning om digital omstilling og udvikling af e-handel.
16. Apr 2019
Med en ny forskningsstrategi lægger Landbrug & Fødevarer op til et tæt og målrettet samarbejde med universiteter og GTS-institutter om at finde løsninger på fremtidens store samfundsudfordringer, som for eksempel klima.

7-19

02. Apr 2019
Uddannelses- og Forskningsministeriet lancerer medio 2020 en forskningskonkurrence. I udfordringen ”Mad til alle” gælder det om at levere proteinløsninger til foder og fødevarer.
02. Apr 2019
Har din virksomhed pumpet vand op fra egen boring i mængder over 25.000 m3/år i perioden 2009-11? Så skal du via e-boks udfylde erklæring om de minimis-støtte. Ellers risikerer I at blive afkrævet tilbagebetaling af statsstøtte.
02. Apr 2019
For fjerde år i træk slår eksporten fra agroindustrien rekord og lander på 13,5 mia. kr. i 2018. Det viser en analyse fra Landbrug & Fødevarer.
02. Apr 2019
Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og fire erhvervsorganisationer, herunder Landbrug & Fødevarer mødes i dag for at sætte fokus på samarbejdet om cirkulær økonomi.
02. Apr 2019
Liberal Alliance lancerede i fredags deres klimaplan, som skal få Danmark til at blive klima-neutral i 2050. Det skal ske ved at investere 37 milliarder i klimaforskning, nedsætte elafgifterne og vedtage ny klimalov. Vi er enige i behovet for markante investeringer.
02. Apr 2019
Folketingets partier blev i sidste uge enige om en ny aftale, der skal fremme anvendelsen af overskudsvarme. Vi mener, der er mange positive elementer i aftalen.
02. Apr 2019
Folketinget har vedtaget loven, som afskaffer afgiften på foderfosfat. Danske grovvareproducenter har årligt betalt omkring 50 millioner kroner i afgift på foderfosfat. Landbrug & Fødevarer har længe presset på for at få fjernet afgiften.

6-19

19. Mar 2019
Biopolymerer til produktion af bioplast og emballage baseret på fornybare ressourcer som afgrøder og restprodukter fra landbrug og fødevareproduktionen har store potentialer. Kom til workshop om mulighederne.
19. Mar 2019
Økologi er i vælten – forbruget og det økologiske areal stiger. Det smitter også af i undervisningen. Skoleelever på alle niveauer lærer om økologi, og for at sikre kvaliteten af undervisningen i gymnasierne har Landbrug & Fødevarer udviklet et helt undervisningsmateriale om emnet.
19. Mar 2019
Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet er værter for et internationalt seminar om emnet i Schweiz d. 1. april 2019. Du er som virksomhedsrepræsentant inviteret med.
19. Mar 2019
Danske erfaringer med at producere fødevarer med et lavere vandforbrug skal eksporteres til Sydamerika. I denne uge besøger en række danske virksomheder Argentina sammen med Hendes Majestæt Dronningen og H.K.H Kronprinsen for at sætte fokus på eksport af danske bæredygtige løsninger i fødevareproduktionen.
19. Mar 2019
Landbrug & Fødevarer inviterer til workshop 28. marts med fokus på energieffektivitet i landbrugs- og fødevareklyngen. Danmark brillerer allerede på området.
19. Mar 2019
Klimaminister Lars Christian Lilleholt har meldt ud, at man ikke i første omgang vil arbejde for at lave en klimamærkning af fødevarer. I stedet vil aktørkredsen nu arbejde videre mod udvikling af guidelines for en klimavenlig kost.
19. Mar 2019
Landbrug & Fødevarer er meget tilfredse med, at regeringen nu igangsætter en analyse af el-tarifferne.
19. Mar 2019
Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti præsenteret en masterplan for den danske infrastruktur mod 2030. Trængsel koster fødevareklyngen 400.000 timers spildtid i trafikken hvert år, så planen glæder L&F.
19. Mar 2019
Inden for en uge har Danish Crown og Arla meldt klimamål ud. I sidste uge meldte Landbrug & Fødevarer så ud, at vi har en vision om at være klima-neutrale i 2050.

5-19

05. Mar 2019
Virksomheder med toldbevillinger skal sikre sig, at de har gyldige toldbevillinger, når det bliver 1. maj 2019.
05. Mar 2019
Landbrug & Fødevarer ser flere og flere sager, som ligger i krydsfeltet mellem markedsføringsloven og fødevarelovgivningen. Der er tale om sager om vildledning og produktefterligning. Sager, som rykker grænserne for god erhvervs- og markedsføringsskik.
05. Mar 2019
Eksporten af danske, økologiske fødevarer vokser år for år. Landbrug & Fødevarer vurderer, at der er potentiale for at sælge endnu mere dansk økologi til udlandet. Det skal nyt PR-materiale hjælpe med til.
05. Mar 2019
1. juli træder nye regler i kraft vedrørende varebiler. De nye regler betyder, at hvis du har en varebil, du bruger til erhverv, så skal du registrere ved Motorstyrelsen, om du bruger den til firmakørsel, eller om du transporterer gods for fremmed regning.
05. Mar 2019
EU er ved at se nærmere på vandrammedirektivet. Vi arbejder for at styrke undtagelsesbestemmelserne.
05. Mar 2019
Regeringen og arbejdsmarkedets parter forlænger aftalen om integrationsgrunduddannelsen (IGU), der skal hjælpe flygtninge ind på arbejdsmarkedet. Vi er positiev og ser IGU’en som del af løsningen på arbejdskraftmanglen.
05. Mar 2019
Direktøren for Landbrug & Fødevarer var sidst i februar på morgenbesøg i FødevareBanken og sluttede sit besøg af med at være med til at levere mad til Kirkens Korshærs varmestue på Christianshavn
05. Mar 2019
Regeringen har på baggrund af dialog og høringssvar fra bl.a. Landbrug & Fødevarer støttet fødevareklyngen i EU’s kommende strategi for cirkulær bioøkonomi.
05. Mar 2019
Landbrug & Fødevarer har igennem mange år presset på for en mere enkel og gennemskuelig miljølovgivning, som skal gøre op med lange sagsbehandlingstider samt komplicerede og uforståelige regler. Arbejdet er i gang, og ministeren beder om input fra os.
05. Mar 2019
L&F går i samarbejde med Europabevægelsen. Samarbejdet skal styrke EU-debatten.
05. Mar 2019
Kunstig intelligens er en stor del af den digitaliseringsbølge, som buldrer ind over verden i disse år.

4-19

19. Feb 2019
De danske landmænd og fødevareindustrien er så gode til at anvende restprodukter fra fødevareproduktionen på forskellige måder, så det reelle madspild er yderst begrænset. Det gælder især for animalske produkter, viser en ny rapport fra Aarhus Universitet.
19. Feb 2019
Fra 1. juli 2019 bliver det tilladt at køre med lastbiler på en højde op til 4,1 meter. Det vil blandt andet komme danske slagterier til gode, da højere etager giver mulighed for transport af slagtesvin med højere slagtevægt, uden at antallet af dæk skal reduceres.
19. Feb 2019
Landbrug & Fødevarer har igennem en længere periode været inddraget i EU-Kommissionens arbejde med en forordning om genanvendelse af renset spildevand til udspredning på marker. Danmark har lang tradition for sikker udspredning. Den må ikke trues.
19. Feb 2019
Fredag den 8. februar offentliggjorde regeringen udspillet Mindre bureaukrati – mere vækst. Mange forslag kommer fra Virksomhedsforum for enklere regler, hvor vi over tid har stillet 271 forslag.
19. Feb 2019
Den kommende tid sætter Virksomhedsforum for enklere regler fokus på regelforenkling og byrdeløft for særligt mikrovirksomhederne. Vi hører meget gerne fra dig om hindringer, vi kan tage op med forummet.
19. Feb 2019
I et debatindlæg i Altinget kritiserer vi de koldingensiske politikeres beslutning om at lukke Kolding Havn.
19. Feb 2019
Arbejdet med at udforme det nye koncept for energieffektiviseringer er gået i gang. Landbrug & Fødevarer er tilfreds med, at den overordnede ramme tager afsæt i øget markedsorientering, konkurrenceudsættelse, gennemsigtighed samt finansiering via finansloven.
19. Feb 2019
Miljøstyrelsen inviterer til workshop om revision af luftvejledningen den 8. april 2019. Her vil du blandt andet få mulighed for at drøfte, om der fx er emissionsgrænser der skal strammes eller lempes. Landbrug & Fødevarer er involveret i arbejdet og deltager også på dagen.
19. Feb 2019
Samarbejdet mellem Danmark og Kenya åbner en dør for dansk viden og teknologi til at komme ind på et ellers svært kenyansk marked. På lidt længere sigt kan samarbejdet åbne det kenyanske marked for danske fødevarer.

3-19

05. Feb 2019
Det er på tide, at politikerne opprioriterer vejnettet, som i dag skaber spildtimer til skade for danskerne og erhvervslivet. Det skriver L&F i Altinget.
05. Feb 2019
Som følge af energiaftalen fra juni 2018 skal regeringens embedsmænd i gang med at analysere, hvordan en ny gasstrategi mest hensigtsmæssigt kan udformes frem mod det fossilfrie samfund. Landbrug & Fødevarer følger arbejdet tæt.
05. Feb 2019
Europa-Kommissionen har med virkning pr. 2. februar 2019 indført en ny kvoteordning for import af stål. Det indebærer en flerårig ordning med 25 % told på import af 28 kategorier af stål for mængder, der overstiger fastlagte kvoter.
05. Feb 2019
Der kom utallige gode anbefalinger med relevans for landbrugs- og fødevareerhvervet fra Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi. Nu handler det for Landbrug & Fødevarer om, at få dem omsat i praksis, så de kan give værdi for jer.
05. Feb 2019
Landbrug & Fødevarer og SEGES er gået i gang med et arbejde, som skal gøre os bedre til at vise landbrugets og landmandens bæredygtige udvikling.
05. Feb 2019
Så er det igen tid til at hædre de bedste af de bedste. Vi stiller skarpt på de dygtigste fagpersoner inden for dagligvarehandlen og foodservice. Jo bedre de er til at håndtere jeres produkter – jo højere værdi giver det i sidste ende. Også for jer.
05. Feb 2019
L&F’s næstformand var vært ved festlighederne for EU-Japan frihandelsaftalen. Aftalen giver danske virksomheder endnu bedre markedsadgang til Japan

2-19

22. Jan 2019
L&F arbejder kraftigt mod en for fødevarevirksomheder meget omkostningstung ændring af planloven.
22. Jan 2019
EU starter nu arbejdet med at revidere miljøkravene til slagterier og animalske biprodukter. Landbrug & Fødevarer deltager aktivt i EU-arbejdet og i Miljøstyrelsens partnerskab.
22. Jan 2019
Landbrug & Fødevarer arbejder kraftigt på at få forsyningssektorerne effektiviseret og omsætte effektiviseringerne i lavere tariffer for vore virksomheder og for vore landmænd. Det er derfor meget beklageligt, at en analyse af konkurrenceforholdene i elsektoren bliver stærkt forsinket.
22. Jan 2019
Fra 2022 er der ingen brug af medicinsk zink til fravænningsdiarré i EU. Der er ingen oplagte alternativer. Derfor inviterer SEGES Svineproduktion til forsker-topmøde.
22. Jan 2019
Danmark har som eneste EU-land ikke producentansvar, men det kommer senest i 2024. L&F arbejder for omkostningseffektive løsninger med genanvendelse.

1-19

08. Jan 2019
EU og Japan har landet aftale om friere handel, der træder i kraft d. 1. februar 2019. Som eksportvirksomhed kræver det forberedelse at kunne udnytte mulighederne fra start.
08. Jan 2019
Nemme og hurtige convenience-fødevarer som færdigretter og take-away er en kærkommen hjælp til forbrugerne, når sulten skal stilles. En ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer viser dog, at convenience-fødevarerne gerne må inspirere til endnu bedre smagsoplevelser.
08. Jan 2019
Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet nåede den 21. december til enighed om et direktiv mod urimelige handelspraksisser i fødevarekæden. I forhandlingerne har L&F særligt arbejdet for at beskytte andelsselskabets virkemåde mellem selskab og ejerne.
08. Jan 2019
I den kinesiske kalender er 2019 grisens år. Det markerer L&F med et festligt arrangement fredag den 18. januar fra 15.00-17.00 på Axelborg i samarbejde med China Culture Centre Copenhagen og Beijing TV.
08. Jan 2019
State of Green har udgivet et white paper om, hvordan EU kan inspireres af Danmark i en opbygning af EU’s fremtidige energisystem. I papiret indgår en række konkrete eksempler, hvor en del er fra fødevaresektoren. Landbrug & Fødevarer er med i State of Green ligesom en række aktører fra fødevaresektoren.