Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

En dansk vej til målet for EUs energiunion om bæredygtigt og stabilt energisystem

State of Green har udgivet et white paper om, hvordan EU kan inspireres af Danmark i en opbygning af EU’s fremtidige energisystem. I papiret indgår en række konkrete eksempler, hvor en del er fra fødevaresektoren. Landbrug & Fødevarer er med i State of Green ligesom en række aktører fra fødevaresektoren.

State of Green har på COP24 i Katowice i Polen i december 2018 præsenteret et nyt white paper til inspiration til EU’s energiunion om energieffektivisering og opbygning af energisystemer.

Det er vigtigt, at der kan etableres et energisystem med sikkerhed for stabil energiforsyning, samtidigt med energien er bæredygtigt produceret. Det betyder produktion af energi fra et nyt miks af energianlæg, fra vindmøller, solceller til biogas og biomassekedler. Her skal det samlede energisystem fortsat kunne sikre forsyningen af energi uanset vejr og vind. Det er vi gode til i Danmark og her kan EU’s energiunion lade sig inspirere.

Bæredygtige danske eksempler
I white paperen er der givet en række eksempler på produktion af bæredygtigt energi i Danmark, hvor eksempler fra fødevareklyngen indgår. Det er f.eks. Linko Gas ved Rødding, der er et biogasanlæg, der håndterer husdyrgødning og organiske restprodukter, som omdannes til biogas til kraft/varme samt opgraderes og sendes ud på gasnettet.

Et andet eksempel på biomasse kraftvarmeanlæg er i Helsingør, der benytter lokalt produceret flis til sikring af varmen i byen. '

Inden for energieffektivitet er der ligeledes givet en række eksempler på, hvor vi i Danmark er med fremme i førerfeltet. I Danmark er det lykkedes at øges landets produktion uden en tilsvarende stigning i energiforbruget bl.a. anvendelse af energieffektive teknologier.

Her er Arla Rødkærsbro med som eksempel på en virksomhed, der har effektiviseret produktionen af mozzarella, etableret biogasanlæg, der benytter husdyrgødning fra bl.a. deres leverandører af mælk samt sender overskudsvarme videre til det lokale fjernvarmenet. Her bliver mælkeproducenten også leverandør af råvarer til energien forbrugt i mejeriet og hos naboerne.

Sidste eksempel er omstilling af transportsektoren, hvor elbiler har en stor plads. Men den fortsatte anvendelse af dieselmotorer en årrække endnu giver behov for produktion af bæredygtigt diesel. Her har DAKA vist vejen ved produktion af biodiesel på baggrund af restprodukter fra husdyrproduktion og slagterier.

Se white paperet her

Thomas Holst

Jens Astrup Madsen

L&F Business nr. 1, 2019

Seneste nyt fra lf.dk