Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Politisk aftale om urimelige handelspraksisser

Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet nåede den 21. december til enighed om et direktiv mod urimelige handelspraksisser i fødevarekæden. I forhandlingerne har L&F særligt arbejdet for at beskytte andelsselskabets virkemåde mellem selskab og ejerne.

De uretfærdige handelspraksisser, der vil blive forbudt, er for eksempel forsinkede betalinger for letfordærvelige produkter til en leverandør, annullering af ordrer med meget kort frist, en køber, som med tilbagevirkende kraft ændrer kontraktforhold, misbrug af fortrolige oplysninger, gengældelse eller trussel om gengældelse mod en leverandør, en leverandør, der tvinges til at betale for spild på købers område, som ikke er leverandørens skyld med videre.

Det konkrete indhold i direktivet er følgende:

  • Direktivets anvendelsesområde omfatter handel med fødevarer i anneks 1 i EU’s landbrugspolitik (1308/2013), samt produkter udenfor anneks 1, der anvendes til fødevarer. Der henvises også til hjælpeydelser i forbindelse med salg af landbrugs- og fødevareprodukter - dog uden at dette er nærmere defineret.
  • Direktivet forbyder konkret 16 urimelige handelspraksisser, der kan forekomme i forbindelse med handel af fødevarer.
  • De beskyttede leverandører – der vil kunne klage over en købers adfærd - vil være mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, mellemstore virksomheder mv., der har en årlig omsætning på mindre end 350 mio. EUR. For at udvide denne beskyttelse dækker direktivet købere, der er etableret både i EU og i tredjelande.
  • Medlemsstaterne skal udpege en offentlig myndighed med ansvar for håndhævelse af de nye regler. Leverandørerne vil kunne vælge, om der skal indgives klage i deres eget medlemsland eller i den medlemsstat, hvor køberen har været involveret i en forbudt handelspraksis.
  • Medlemsstaterne vil have 24 måneder efter direktivets ikrafttræden til at indføre det i national ret.

Beskytte andelsorganisering
L&F har prioriteret sin indsats i forhandlingerne på at beskytte andelsorganiseringen mod unødvendig regulering. I den politiske aftale har parterne fokuseret på at fritage leverandørrelationen i andelsselskaber – dvs. specifikt i forhold til relationen mellem andelsselskaber og dets ejere, der reguleres gennem andelsvedtægterne - for listen af urimelige handelspraksisser. Det er også lykkedes parterne at beskytte efterbetalingerne i andelsselskaberne for regulering.

Ift. direktivets anvendelsesområde, så kan et andelsselskab – såfremt det har en årlig omsætning på mindre end 350 mio. EUR – naturligvis klage over en købers adfærd, eks. i detailleddet.

L&F har udarbejdet en gennemgang af aftalen, som kan læses her

L&F Business nr. 1, 2019

Esben Tranholm Nielsen

Seneste nyt fra lf.dk