Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Konference: Ny forskningsstrategi og nye forsknings- og innovationsplatforme

Landbruget og landbrugsvirksomhederne står over for nogle grundlæggende udfordringer, som kræver udvikling af nye teknologier og produktionssystemer, som er radikalt anderledes end dem vi anvender i dag.

Det kræver både en betydelig, tværgående forsknings- og innovationsindsats og et øget samarbejde mellem forsknings- og innovationsmiljøer, organisationer og virksomheder. Derfor er der konference 8. oktober.

 

 
I strategien peges der på fem hovedudfordringer, som kontinuerligt skal løses for at skabe bred legitimitet for en positiv udvikling af erhvervet:

 

  • Ressourceudnyttelse og bæredygtighed
  • Klima og miljø
  • Sunde og sikre råvarer
  • Dyrevelfærd og dyresundhed
  • Biodiversitet og natur

 

Nye forsknings- og innovationsplatforme
Aarhus Universitet (AU) råder over forskningscentre og faciliteter, som gør det muligt at gennemføre en helhedsorienteret forskning, der omfatter både jord, planter, klima, dyr, stalde, laboratorier og avancerede teknologier. 

 

AU vil nu gøre det nemmere for virksomheder, organisationer og vidensinstitutioner at drage nytte af både forskernes ekspertise og af de unikke forskningsfaciliteter.

 

På et møde den 8. oktober 2019 på AU Foulum præsenterer Landbrug & Fødevarer sin nye forskningsstrategi.

 

Efterfølgende præsenterer DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug forsknings- og innovationsplatforme, som indebærer nye samarbejdsmuligheder mellem virksomheder, videns- og forskningsmiljøer. De nye platforme introduceres på parallelle møder.

 

Hvert møde indledes med en introduktion til udvalgte faciliteter. Efterfølgende er der diskussion af behov for vidensopbygning, behov for infrastruktur og samarbejdsmuligheder.

 

Målgruppe
Repræsentanter for virksomheder, branche- og interesseorganisationer, rådgivere og myndigheder
 

Malika Buhr Pedersen

Seneste nyt fra lf.dk