Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Opstart på den danske implementering af direktiv om urimelige handelspraksisser

I december lykkedes det Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet at afslutte deres forhandlinger om et direktiv mod urimelige handelspraksisser i fødevarekæden (UTP). Nu er tiden kommet til den danske implementering, hvor Landbrug & Fødevarer gør vores ønsker gældende til en smidig implementering over for Erhvervsministeriet.

Da forhandlingerne stadig foregik i Bruxelles, prioriterede L&F sin indsats i forhandlingerne på at beskytte andelsorganiseringen mod unødvendig regulering. I den politiske aftale har forhandlingspartnerne beskyttet efterbetalingerne i andelsselskaber og friholdt andelsvedtægter i andelsselskaber for regulering, eks. kontraktkrav til leveringsaftaler. Det resultat er vi godt tilfredse med.

 

Direktivets anvendelsesområde
De beskyttede leverandører vil som minimum være mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, mellemstore virksomheder mv., der har en årlig omsætning på mindre end 350 mio. EUR. For at udvide denne beskyttelse dækker direktivet købere, der er etableret både i EU og i tredjelande.

 

 

I forhold til den danske implementering ønsker Landbrug & Fødevarer at udvide sigtet, så alle leverandører uanset omsætningstørrelse bliver omfattet. Det vil sikre:

  • Ens, fair og lige vilkår for alle på markedet
  • At både indkøbere og sælgere undgår store byrder
  • Et velfungerende og transparent marked, hvor efterspørgslen driver produktudvalg og
    produktudvikling.
Detailhandelen i Danmark er kendetegnet ved få, meget stærke indkøbere, som har uforholdsmæssig stor magt over særligt små og mellemstore fødevareproducenter og leverandører. Det er præcis den problemstilling, som UTP-direktivet skal løse.


Gyldighed efter størrelse skader de små
Der lægges op til, at direktivet kun har gyldighed, hvis sælger har en samlet global koncernomsætning under 350 mio. EUR. Det vil betyde, at nogle samhandelsrelationer er omfattet af direktivet, mens andre ikke er.

 

Det vil give en forskydning i den kommercielle aktivitet fra de små og mellemstore fødevareproducenter og leverandører til de største (med en omsætning over 350 mio. EUR). Direktivet virker altså mod intentionerne. I stedet for at beskytte de små imod urimelig handelsparksis, flytter man forretning fra de små til de store. Det sker, fordi virksomheder med en global koncernomsætning under 350 mio. EUR ikke kan fravige direktivets handelsbetingelser. Det kan dem med en omsætning over 350 mio. EUR, hvorfor de – samlet set – vil være mere attraktive at indgå handel med.


Kompleksitet betyder byrder
Dernæst er vi meget kritiske overfor den stærkt forøgede kompleksitet, der er konsekvensen af at inddele virksomhederne efter global omsætningsstørrelse i flere forskellige niveauer og med en tilfældig øvre global koncernomsætningsgrænse på 350 mio. EUR.

 

 En inddeling efter omsætningsstørrelse i flere niveauer vil betyde, at fødevareproducenter, leverandører og detailhandlens indkøbere konstant skal navigere i ganske mange systemer for at følge en arbitrær omsætningsstørrelse på samhandelspartnere. Implementering af UTP-direktivet i den mest komplekse form med størrelsesmodel og øvre omsætningsgrænse vil altså medføre store byrder for både fødevareproducenter og leverandører. Det medfører øgede omkostninger, som i sidste ende kan gå ud over forbrugeren.

 

Landbrug & Fødevarer har valgt at indgå en alliance med Mærkevareleverandørerne og DI Fødevarer om disse mærkesager for den danske implementering, og vi er derfor fortrøstningsfulde i forhold til at få vores budskab igennem over for Erhvervsministeriet som bliver det ansvarlige ministerium for implementeringen og håndhævelsen. Den danske lovgivning skal senest være på plads d. 1. maj 2021 og loven skal senest træde i kraft d. 1. november 2021. 

 

Hvis du måtte have nogen spørgsmål eller kommentarer til danske implementering af UTP-direktivet er du altid velkommen til at kontakte seniorkonsulent Anders Ankær Sørensen på mail anas@lf.dk eller telefon 3339 4524 .

Seneste nyt fra lf.dk