Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Mange gode anbefalinger fra Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi

Der kom utallige gode anbefalinger med relevans for landbrugs- og fødevareerhvervet fra Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi. Nu handler det for Landbrug & Fødevarer om, at få dem omsat i praksis, så de kan give værdi for jer.

Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi, som regeringen nedsatte i foråret 2018, har med ”Danmark som frontløber i den grønne omstilling” lagt en række anbefalinger frem til, hvordan Danmark kan fastholde og udbygge de danske styrkepositioner inden for grøn teknologi.

Både i dansk landbrug og i vores fødevarevirksomheder arbejdes der kontinuerligt med den grønne omstilling. Samtidig er vi i erhvervet storforbruger af forsyningsydelser (el, vand, varme, affaldshåndtering m.v.). Derfor er det helt afgørende for os, at de grønne teknologier udvikles, så de både giver miljø- og klimagevinster på den ene side og sikre omkostningseffektive forsyningsydelser på den anden side. Vi skal stå stærkt på begge dimensioner i forhold til den udenlandske konkurrence.

Verdensmålene
Afsættet for anbefalingerne er det markante behov for grøn omstilling i verden som følge af den kraftige befolkningstilvækst, klimaforandringerne og FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

Vi finder, at anbefalingerne er yderst relevante. For det første peges der på forbedret adgang til forbrugsdata for el, vand og varme, så der kan udvikles nye produkter og services, der på samme tid giver et mere bæredygtigt ressourceforbrug og billigere ydelser til forbrugerne.

Test i storskala
For det andet skal der mere fokus på test og demonstration i stor skala, så der hurtigt kan høstes erfaringer i forhold til at få innovationerne omsat til markedet. Netop her har vi i såvel landbrugssektoren som hos vore fødevarevirksomheder gennem årtier oparbejdet en masse erfaringer med dette og set mange positive resultater.

Et eksempel er, at vi dag på mange fødevarevirksomheder kan genbruge vand til rengøring og køling samtidigt med, at vi overholder de strikse danske krav til hygiejne og fødevaresikkerhed.

Et andet eksempel er, at landbruget har formået at sænke udledningen af ammoniak med ca. 40 pct. siden 1990, hvor ny teknologi til gyllehåndtering har spillet en afgørende rolle.

For det tredje så ser vi anbefalingerne om, at forsknings- og udviklingsprogrammerne EUDP, MUDP og Innovationsfonden skal have stærk fokus på test og demonstration af databaserede grønne løsninger som meget fornuftigt, da der i forvejen er samlet meget ekspertise her i forhold til grønne løsninger.

Innovation med værdi
I Landbrug og Fødevarer vil vi følge det videre arbejde med anbefalingerne tæt, og arbejde for, at de hurtigt bliver omsat i praksis, og dermed skaber værdi for virksomheder og forbrugere. Der er behov for yderligere innovation og konkrete handlinger, hvis Danmark fortsat skal være i front, og at vi herunder får sikret, at vores landbrugs- og fødevareindustri er med i forreste linje. Til gavn for vækst og beskæftigelse. Til gavn for virksomhedernes økonomi, herunder vore landmænd og fødevarevirksomheder. Vi vil også have stor fokus på økonomien i den grønne omstilling herunder, at der opnås reelle besparelser for forbrugerne.

Jens Astrup Madsen

L&F Business nr. 3, 2019

Seneste nyt fra lf.dk