Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Dansk-kenyansk samarbejde åbner døre

Samarbejdet mellem Danmark og Kenya åbner en dør for dansk viden og teknologi til at komme ind på et ellers svært kenyansk marked. På lidt længere sigt kan samarbejdet åbne det kenyanske marked for danske fødevarer.

Af Hanne Tornager

Kenyansk fødevareproduktion er under omstilling til fødevarer, som indeholder færre pesticider og er produceret under bedre hygiejneforhold. Formålet er at sikre, at kenyanske borgere har adgang til sundere fødevarer, og landet kan øge international samhandel.

Danske og kenyanske myndigheder samarbejder om at styrke de overordnede rammer i kenyanske institutioner. Finn Clemmensen, chefkonsulent i Fødevarestyrelsens Center for Internationale Samarbejde, har arbejdet med kenyanske myndigheder inden for fødevaresektoren siden 2016.

- En velfungerende og tillidsvækkende fødevarekontrol er afgørende for, at kenyanske landbrugsvarer når europæiske standarder. Udveksling af erfaringer om kontrolstrategier og overførsel af dansk viden og teknologi gennem hele fødevarekæden kommer både de kenyanske producenter og forbrugere til gavn. På lidt længere sigt kan det åbne det kenyanske marked for danske fødevarer, understreger han.

Reorganisering af kenyansk fødevarekontrol
Gennem samarbejdet med Fødevarestyrelsen er de kenyanske myndigheder stærkt inspireret af den danske model med et ministerium og en styrelse, hvor producenter og forhandlere gennem egenkontrol får tydeliggjort deres ansvar for at sikre, at samarbejdet støtter udviklingen af national fødevarekontrol efter europæisk forbillede.

I dag har Kenya tre ministerier og ti institutioner involveret i kontrollen af fødevarer, og det bærende princip er kontrol af slutprodukterne. De mange aktører komplicerer kontrollen med risiko for overlapninger, spild af ressourcer og medfører et omkostningsfuldt bureaukrati.

Kenyanske myndigheder har taget initiativ til at forenkle organiseringen af fødevarekontrollen. Det er et langt sejt træk, som forudsætter ændringer i både lovgivningen og institutionerne samt opkvalificering af medarbejdernes kompetencer. Fødevarestyrelsen er sparringspartner gennem Myndighedssamarbejdet. Beslutningerne er Kenyas.

Øget efterspørgsel af dansk viden og teknologi
Kenyas voksende middelklasse stiller større krav til kvaliteten af fødevarer. Skandaler med store mængder pesticidrester og ringe hygiejne inden for fødevarer har de sidste år øget forbrugernes fokus på sundhedsfarerne ved fødevareproduktionen. Danske eksperter og danske virksomheder bidrager nu til at øge den generelle kvalitet i fødevarerne.

Efterspørgslen efter eksperter og ny teknologi er voksende. Myndighedssamarbejdet mellem Danmark og Kenya åbner en dør for dansk viden og teknologi til at komme ind på et ellers svært kenyansk marked. Myndighedssamarbejdet kan sammen med Trade Council være en indgang for danske virksomheder til det kenyanske marked.

Bedre afgrøder til eksport
For at illustrere de ændringer som en bedre organiseret fødevarekontrol vil kunne få for Kenya støtter Myndighedssamarbejdet det ekspanderende eksportkooperativ Aberdare Fresh Produce Cooperative, hvor alle relevante myndigheder lærer at samarbejde og understøtte de private producenter og eksportører.

Julia Wangari, 40 år, er medlem af Aberdare Fresh Produce Cooperative, og hun forventer fortsat at øge kvaliteten af sine afgrøder og sin eksport gennem kooperativet til fordel for sig selv, hendes familie og lokalsamfundet. Inden for de sidste tre år har Julia Wangaris produktion og kvaliteten af hendes produkter fulgt en stejl opadgående kurve. Julia Wangari har inden for få år udvidet sin jord fra fire hektar til nu ti hektar med hjælp af overskuddet fra det øgede salg til eksport.

Gennem pilotprogrammet i Nyandaura støtter Myndighedssamarbejdet også eksport af grøntsager, så flere producenter i Kenya på sigt kan leve op til EU's grænseværdier for pesticidrester og eksportere til Europa. En tilnærmelse til EUs fødevarestandarder vil også øge Kenyas muligheder for eksport til det europæiske markeder og dermed eksportindtjening.

Siden 2016 har Fødevarestyrelse og Udenrigsministeriet samarbejdet med kenyanske myndigheder i et strategisk sektorsamarbejde om at reorganisere den kenyanske fødevarekontrol til gavn for såvel Kenya som Danmark. Det daglige direkte samarbejde varetages af en sektorrådgiver på ambassaden.

FAKTABOKS
Partnere i programmet


Danmark

  • Fødevarestyrelsen er projektansvarlig, koordinerer indsatsen og bidrager med ekspertviden og erfaringer fra Danmark
  • Udenrigsministeriet koordinerer på tværs af lande og fagministerier, bidrager med ekspertise i udviklingsspørgsmål og er ansvarlig for finansiering herunder af vækstrådgiverne på ambassaderne i samarbejdslandene

Kenya

  • Landbrugs- og Fiskeriministeriet, Sundhedsministeriet og Handelsministeriet
  • Kenyans Plantekontrollør (Kenya Plant Health Inspectorate Services)
  • Kenyas Horticulture Crops Directorate
  • Kenya Bureau of Standards
  • Nyandarua Kommune (Nyandarua Country Government)

 

  

FAKTABOKS
Myndighedssamarbejdet

Myndighedssamarbejdet er et samarbejde mellem danske myndigheder og myndigheder i udviklings- og vækstlande om løsninger inspireret af, hvordan vi indrettet os på i Danmark inden for en række sektorer.
I Danmark har vi udviklet stærke samarbejder på tværs af den offentlige og den private sektor inden for eksempelvis landbrug, men også indenfor grøn omstilling, byplanlægning og sundhed, hvor dansk teknologi og kompetencer kan bidrage til udviklingen i andre lande.
Myndighedssamarbejdet har tre formål med samarbejdet som

  1. Skal bidrage til ansvarlig, bæredygtig vækst og udvikling i samarbejdslandene ved at fremme rammebetingelser, der er gunstige for at nå FN’s Verdensmål
  2. Skal styrke og udvikle relationer mellem Danmark og samarbejdslandene
  3. Skal åbne dørene for danske virksomheder gennem bedre rammebetingelser, stærke lokale netværk, viden og eksponering af ressourceeffektivitet og løsninger af høj kvalitet

Foruden Kenya har danske myndigheder også samarbejder der fokuserer på fødevaresikkerhed med Vietnam, Kina, Colombia, Mexico og Indonesien.


Mere information

Jan Laustsen

L&F Business nr. 4, 2019

Seneste nyt fra lf.dk